Νικόλαος Παπάζογλου

Προτεινόμενες
Σελίδες
- Online Εφαρμογές
- Λογισμικό
- Προγραμματισμός
Ερωτήσεις
Γνώσεων

Προτεινόμενες
Εργασίες
Εφαρμ_Πληροφ_κεφ1-2-3
- Project
Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ02
- Επεξεργασία φωτογραφίας
Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ11
- Εισαγωγή στην HTML
Χρήστες
Όνομα:
Κωδικός:

Α Τάξη - Εφαρμογές Πληροφορικής

0δηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» 2019-20

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)


Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής»

(συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν.Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α.Τζωρμπατζάκης).

 Θεματική Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Οι μαθητές αναμένεται ότι θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού, από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, κυρίως μέσα από Logo-like περιβάλλοντα. Η ενότητα αυτή
έρχεται να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών και να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξης μικροεφαρμογών.


Θεματική Ενότητα 3, Κεφάλαιο 9 (μόνο 9.3), 10, 11 {ενδεικτικές ώρες: 18}

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο οι μαθητές να εμβαθύνουν στις υπηρεσίες του Διαδικτύου και τις Web 2.0 εφαρμογές, να αναγνωρίζουν κώδικα HTML, να μπορούν να τον
επεξεργαστούν και να τον ενσωματώσουν σε Διαδικτυακές εφαρμογές.


Θεματική Ενότητα 4, Κεφάλαιο 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εισαγάγει τους μαθητές στη χρήση των εφαρμογών Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο για τη δημιουργία - διαχείριση εγγράφων και τη
συνεργασία από απόσταση. Στόχος είναι οι μαθητές να αποσαφηνίσουν τη λειτουργία του υπολογιστικού Νέφους και να πειραματιστούν με τις υπηρεσίες του. Επίσης στην ενότητα
αυτή εισάγονται θέματα κοινωνικών δικτύων, πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο. Προτείνεται οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με αντίστοιχες
εφαρμογές, να γνωρίσουν τις επιπτώσεις από την κακή χρήση τους, να είναι σε θέση να διαχειριστούν ανάλογα ζητήματα και να τα αξιολογήσουν.


Εφαρμογές Πληροφορικής - ΙΕΠ

Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄ Γενικού Λυκείου

 

 

Βιβλίο

ΠανσέλληναςΓ, ΑγγελιδάκηςΝ,Μιχαηλίδη Α, ΜπλάτσιοςΧ, ΠαπαδάκηςΣ, ΠαυλίδηςΓ,ΤζαγκαράκηςΕ,ΤζωρμπατζάκηςΑ


Άρθρα
Δημοσιεύτηκε στις:2021-10-22 19:10:12
Κατηγορία:Οδηγίες

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Σημαντικές Επισημάνσεις – Γενικές Οδηγίες

Η σχεδίαση μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό πρέπει να έχει ως αφετηρία το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος (ΦΕΚ Β 932/2014) και να είνα&io....

Δημοσιεύτηκε στις:2019-09-17 16:55:51
Κατηγορία:Μαθήματα_Εφ_Πληρ.

1ο - 2o Μάθημα (Δομή του App Inventor - Οι πρώτες μου εφαρμογές)

Ενότητες - Κεφάλαια

Κεφ. 7.1 Προγραμματισμός εφαρμογών για φορητές συσκευές
Ενοτ. 2. Α Γενικού Λυκείου (σελ. 55-65)

Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
To ε&kappa....

Δημοσιεύτηκε στις:2017-08-23 21:23:46
Κατηγορία:Μαθήματα_Εφ_Πληρ.

3ο - 4o Μάθημα (Δομή Επιλογής App Inventor -IF THEN ELSE, LISTS)

Ενότητες - Κεφάλαια

Κεφ. 7.1 Προγραμματισμός εφαρμογών για φορητές συσκευές
Ενοτ. 2. Α Γενικού Λυκείου (σελ. 55-65)

  • Δομή επιλογής
  • Λίστες τιμών

Βιβλίο Μαθητή


Δημοσιεύτηκε στις:2017-08-23 21:22:40
Κατηγορία:Μαθήματα_Εφ_Πληρ.

5ο - 6o - 7o - 8o Μάθημα (Project σε App Inventor Υπολογισμός μορίων σε πανελλήνιες)

 Α φάση


Δημιουργήστε 3 ομάδες των 4 ατόμων.

Κατεβάστε ekgyklios_panelladikes_2017.pdf και διαβάστε το έγγραφο Πανελλήνιες 2017.

Μελετήστε τον τρόπο υπολογισμού μορίω....

Δημοσιεύτηκε στις:2017-08-23 15:45:16
Κατηγορία:Μαθήματα_Εφ_Πληρ.

9ο - 10ο - 11ο - 12ο - 13ο -14ο προγραμματισμός με το Alice 3D

7.2 προγραμματισμός σε 3D περιβάλλον

Δημιουργία παιχνιδιού Λαβύρινθος

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών:

Η περίπτωση του Greenfoot

....

Δημοσιεύτηκε στις:2017-08-23 15:41:16
Κατηγορία:Μαθήματα_Εφ_Πληρ.

15ο -16ο προγραμματισμός Arduino + App Inventor

7.2 προγραμματισμός σε 3D περιβάλλον

Kατασκευή ρομπότ με Arduino (εφόσον είναι διαθέσιμο σχετικό υλικό) και κίνηση του ρομπότ με App Inventor, το οποίο θααποφεύγει εμπόδια και θα κινείται με φων&....

Δημοσιεύτηκε στις:2017-08-23 15:40:16
Κατηγορία:Μαθήματα_Εφ_Πληρ.

17ο - Από τον Web 1.0 στον Web X.0 (ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

9.3 Από τον Web 1.0 στον Web X.0(ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

  • World Wide Web (Παγκόσμιος Ιστός)
  • Web 2.0 - Διαδραστικός Ιστός
  • Web 3.0 – Σημασιολογικός Ιστός
  • Web X.0 – Εκτεταμένος Ιστός

 Δημιουρ&ga....

Δημοσιεύτηκε στις:2017-08-23 15:39:16
Κατηγορία:Μαθήματα_Εφ_Πληρ.

18o - Υπηρεσίες Διαδικτύου (ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου (ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

Επικοινωνία

  • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Τηλεφωνία και βιντεοκλήσεις μέσω Διαδικτύου
  • Αντα&l....
Δημοσιεύτηκε στις:2017-08-23 15:37:16
Κατηγορία:Μαθήματα_Εφ_Πληρ.

19o - Ο παγκόσμιος ιστός,υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου (ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου

Συναλλαγές στο Διαδίκτυο


Μεταβείτε στον ιστότοπο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και καταγ&rh....

Δημοσιεύτηκε στις:2017-08-23 15:34:16
1η σελίδα σε σύνολο 3

1 2 3

Επέλεξε ένα video από την λίστα
3 Προτεινόμενα videos
Προτεινόμενα Links

O MyEview html Editor είναι μια offline δωρεάν εφαρμογή εκπαιδευτικού σκοπού και έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη δομή και τον τρόπο σύνταξης των βασικών εντολών της γλώσσας κατασκευής ιστοσελίδων html.


2016-07-29

Δείτε όλο το άρθρο: MyEviiew1 Προτεινόμενο Link

Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ01

Προτεινόμενες Εργασίες

Εφαρμ_Πληροφ_κεφ1-2-3

Συντάκτης: nckpap
2014-11-05
Υλοποίηση: 7 φορές

Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ02

Συντάκτης: nckpap
2011-07-06
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2011-07-06
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2011-07-06
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2011-07-06
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2011-07-06
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2011-07-06
Υλοποίηση: 0 φορές

Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ11

Να διαλέξετε να παρουσιάσετε ένα θέμα της αρεσκείας σας.

Στη συνέχεια να αναλύσετε το θέμα σας σε υποενότητες, όπου η κάθε μια θα αναλύεται στη δική της ιστοσελίδ&a....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-07-06
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2011-07-06
Υλοποίηση: 0 φορές

Ερωτήσεις – Δραστηριότητες

1. Μεταβείτε στον ιστότοπο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου(www.sch.gr) και καταγράψτε ποιες υπηρεσίες web 2.0 προσφέρει.

 

....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2020-03-23
Υλοποίηση: 0 φορές

Δημιουργήστε μια ιστοσελίδα

για το μάθημα της Πληρ&omicron....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2020-03-23
Υλοποίηση: 0 φορές

Περιηγηθείτε σε ιστότοπους οργανισμών που προσφέρουν δημιουργία και κατασκευή wiki (π.χ. wikispaces, pbwikis, wet wiki). Δείτε παραδείγματα και σχόλια χρηστών.


Ποιον ιστότοπο θα διαλέγατε, για να δημ&iot....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2020-03-23
Υλοποίηση: 0 φορές

Ο δημιουργός του Παγκόσμιου Ιστού Σερ Τιμ Μπέρνερς-Λι, σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του στην IBM το 2006, αντικρούει τα επιχειρήματα των υποστηρικτών του web 2.0, δηλώνοντας: «η ιδέα του Π&alp....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2020-03-23
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2015-03-31
Υλοποίηση: 8 φορές
Συντάκτης: nckpap
2011-07-06
Υλοποίηση: 0 φορές

Να ανοίξετε το Σημειωματάριο των windows ή το Geany του Linux και να δημιουργήσετε τις 2 παράκατω ιστοσελίδες σε html:

 

Μια σελίδα με όνομα school.html και Τίτλο "Το σχολ&epsilo....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2015-03-20
Υλοποίηση: 0 φορές

Σελίδες

ΑναζήτησηE - Βιβλιοθήκη

2014-04-26 22:56:47

2014-04-26 22:57:55

2016-09-21 14:26:48

2017-08-24 00:03:16

2017-08-24 15:00:15

2017-08-25 13:07:03

2017-08-25 14:40:11

2015-01-24 21:55:58

2015-01-24 21:49:52

2015-01-31 20:54:09

2015-01-31 20:55:16

2015-01-25 00:39:27
Τα 5 πιο δημοφιλή Άρθρα


Μετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλληΜετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλλη
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
31861 Aναγνώσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
10509 Aναγνώσεις

Αλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκωνΑλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκων
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
9534 Aναγνώσεις

ΠΙΝΑΚΕΣΠΙΝΑΚΕΣ
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
8643 Aναγνώσεις

Εμφωλευμένοι ΒρόχοιΕμφωλευμένοι Βρόχοι
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
7715 Aναγνώσεις

Τα 5 πιο πρόσφατα στην Βιβλιοθήκη


Νομοθεσία
2023-09-09 22:07:38

Ύλη
2021-09-12 17:35:02

Νομοθεσία
2021-09-11 16:29:57

Νομοθεσία
2021-01-21 17:41:21

Νομοθεσία
2021-01-21 17:40:10

Οι 5 πιο πρόσφατοι Σύνδεσμοι


https://school-education.ec.europa.eu/el
eTwinning
2024-03-31

https://www.etwinning.gr/
eTwinning
2024-03-31

https://saferinternet4kids.gr/?s=quiz
Ενημερωτικές_ιστοσελίδες
2023-05-01

http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs?koupon=433166504
Μαθήματα
2021-09-11

https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/odigos_arduino_paketo_ylikon_pliroforikis.pdf
Εκπαιδευτική_Ρομποτική
2021-08-30