Εφαρμογές Πληροφορικής - Κεφάλαια 2 και 3

Νικόλαος Παπάζογλου καθ. Πληροφορικής
npapaz@sch.gr

  
Πάτησε με το ποντίκι σου τον κάθε αριθμό για να σου βγάλει την αντίστοιχη ερώτηση.
Οι ερωτήσεις εμφανίζονται μαζικά στο κάτω μέρος του σταυρόλεξου.
Οι απαντήσεις να δοθούν με κεφαλαία γράμματα.
Όταν τελειώσεις με τις απαντήσεις , πάτησε το κουμπί "Έλεγχος" που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταυρόλεξου.
Καλή Επιτυχία!
1                      
                    
2                   3     
                   4   
 5        6          7       
                    
             8         
   9                   
     10   11                
                    
   12                   
           13           
                    
     14                 
                    
                15      
              16        
                    
 17                     
          18            

Οριζόντια:

1. Είναι το Λογισμικό που διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή, παρέχει στοιχειώδη λειτουργικότητα προς τον χρήστη και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται το Λογισμικό Εφαρμογών
2. Το ________________λογισμικό είναι διαφορετικό από το δωρεάν λογισμικό (freeware), το οποίο δεν απαιτεί πληρωμή για τη χρήση, όμως ο δημιουργός του διατηρεί όλα τα δικαιώματά του.
6. Πολύ-____________________ (Multi-tasking), όπου ο χρήστης μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα πολλά προγράμματα
10. Είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή που επιτρέπει την πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες του Λειτουργικού Συστήματος.
12. Το λογισμικό __________________ κώδικα δεν σημαίνει απαραιτήτως ελεύθερο λογισμικό, αλλά αναφέρεται μόνο στο γεγονός πως επιτρέπεται σε κάθε χρήστη να εξετάσει και να χρησιμοποιήσει τη γνώση και τις δυνατότητες που προσφέρει ο παρεχόμενος πηγαίος κώδικας
14. Το πιο σημαντικό μέρος του Λειτουργικού Συστήματος, ονομάζεται ______________ (kernel).
16. Μπορούμε να αποκτήσουμε και προσωπική άποψη, δοκιμάζοντας το πρόγραμμα, εφόσον μας προσφέρεται τέτοια επιλογή από τον δημιουργό του (έκδοση _____________). Αγλλική λέξη
17. Κάθε χρήστης έχει διαφορετικές ανάγκες και χρειάζεται τον δικό του συνδυασμό προγραμμάτων, ώστε να μεταμορφώσει τον υπολογιστή του σε ένα εξειδικευμένο παραγωγικό εργαλείο. Όλα αυτά τα προγράμματα ανήκουν στην κατηγορία Λογισμικό ___________________
18. Το λειτουργικό σύστημα _________ είναι το πιο σημαντικό δείγμα ΕΛ/ΛΑΚ Αγλλική λέξη

Κάθετα:

3. Τα λειτουργικά συστήματα που παρέχουν γρήγορη και προβλέψιμη απόκριση σε συγκεκριμένα γεγονότα ονομάζονται συστήματα ________________ χρόνου.
4. Το ψηφιακό αντικείμενο χαρακτηρίζεται από ιδιότητες οι οποίες περιγράφονται με τη βοήθεια __________________, δηλαδή δεδομένων που περιγράφουν άλλα δεδομένα, όπως τίτλος, θέμα κ.ο.κ.
5. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία μετατροπής έντυπου ή αναλογικού υλικού (βιβλία, άρθρα, εικόνες και φωτογραφίες, απλές κασέτες και βιντεοκασέτες) σε ψηφιακή μορφή με τεχνικές και μεθόδους όπως είναι η δειγματοληψία (μικρόφωνο και κάρτα ήχου), η καταγραφή (βιντεοκάμερα) και η σάρωση (σαρωτής).
7. Η βασική δομική μονάδα που χαρακτηρίζει το περιεχόμενο μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι το ψηφιακό ________________ (digital object),
8. Αποτελούν τον συνδυασμό δύο τουλάχιστον μέσων όπως: κείμενο, ήχος, εικόνα, κινούμενη εικόνα (animation) και βίντεο.
9. Έτσι ονομάζονται τα συστήματα που διαχειρίζονται μια ομάδα ανεξάρτητων, δικτυωμένων υπολογιστών, δημιουργώντας την αίσθηση στον χρήση ότι πρόκειται για έναν και μόνο υπολογιστή.
11. Το __________________ Σύστημα ή ΛΣ (Operating System ή OS) αποτελεί το λογισμικό του υπολογιστή που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον συντονισμό των εργασιών, καθώς και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, όπως είναι π.χ. η μνήμη και ο χρόνος εκτέλεσης στην ΚΜΕ.
13. Το πρόγραμμα διαχείρισης _____________ δεδομένων, που επιτρέπει την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας.
15. Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας.Αγλλική λέξη