Εφαρμογές Πληροφορικής - Κεφάλαιο 1

Νικόλαος Παπάζογλου καθ. Πληροφορικής
npapaz@sch.gr

  
Πάτησε με το ποντίκι σου τον κάθε αριθμό για να σου βγάλει την αντίστοιχη ερώτηση.
Οι ερωτήσεις εμφανίζονται μαζικά στο κάτω μέρος του σταυρόλεξου.
Οι απαντήσεις να δοθούν με κεφαλαία γράμματα.
Όταν τελειώσεις με τις απαντήσεις , πάτησε το κουμπί "Έλεγχος" που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταυρόλεξου.
Καλή Επιτυχία!
         1             
      2          3      4    
5                      
            6          
                    
            7          
  8         9             
                    
  10    11                  
                    
          12            
                    
 13                     
 14            15         16    
                    
        17              
                18      
   19              20       
                    
  21                22      

Οριζόντια:

3. Είναι μονάδα που είναι υπεύθυνη για τις λογικές πράξεις (σύζευξη,διάζευξη)
5. Είναι ο καταχωρητής που συνήθως χρησμοποιείται για τις αριθμητικές και λογικές πράξεις
6. Το __________ ζώνης (bandwidth), είναι η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από ή προς τη μνήμη.
8. Ο πρώτος προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιούσε τη ___________ κενού (vacuum tubes), ως βασικό δομικό στοιχείο για να εκτελέσει λογικές και μαθηματικές πράξεις.
9. Ο_________ Προγράμματος (Program Counter), περιέχει τη διεύθυνση της επόμενης εντολής που θα ανακτηθεί από τη μνήμη, για να εκτελεστεί.
10. Υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από τα ερευνητικά εργαστήρια.
12. Η μονάδα αυτή διαβάζει, ερμηνεύει τις εντολές του προγράμματος και καθορίζει τη σειρά επεξεργασίας των δεδομένων.
14. Σε έναν απλό επεξεργαστή κάθε εντολή που ετοιμάζεται να εκτελεστεί φορτώνεται στον καταχωρητή ______________.
15. Κάθε επεξεργαστής περιέχει ένα εσωτερικό ___________ που παράγει παλμούς σε τακτές χρονικές στιγμές, ώστε να ρυθμίζει την εκτέλεση των εντολών αλλά και τον συγχρονισμό με τα υπόλοιπα μέρη του υπολογιστή.
17. Είναι η κάρτα στην οποία συνδέονται σημαντικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα όπως η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και η μνήμη, ενώ παρέχει και συνδέσεις για άλλα περιφερειακά.
19. Έτσι λέγεται ο χρόνος που αποτελεί το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται μεταξύ δύο διαδοχικών κλήσεων της μνήμης.
20. Η αρχιτεκτονική _______ διαθέτει ένα πολύπλοκο σύνολο εντολών, πολλές από τις οποίες είναι εξειδικευμένες. (Αγγλικοι κεφαλαίοι χαρακτήρες).
21. Η _______________της μνήμης αναφέρεται στο πλήθος των δυαδικών ψηφίων που μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτή.
22. Το _______ αποτελείται από πλήθος κρυσταλλοτριόδων καθώς και άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων πάνω σε ένα φύλλο ημιαγωγού, συνήθως πυριτίου (Αγγλικοι κεφαλαίοι χαρακτήρες).

Κάθετα:

1. Με τον όρο__________ αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση.
2. __________ονομάζουμε τη φυσική μονάδα δεδομένων που χρησιμοποιείται από μία συγκεκριμένη σχεδίαση επεξεργαστή.
4. Μικρά κύτταρα μνήμης στο εσωτερικό του επεξεργαστή, που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων κατά την επεξεργασία τους.
5. Το πλήθος των παλμών του ρολογιού του επεξεργαστή μέσα σε ένα δευτερόλεπτο αποτελεί τη _______________ του.
7. Η ___________________υπολογιστών είναι ένα σύνολο κανόνων που περιγράφει ένα υπολογιστικό σύστημα καθορίζοντας τα μέρη του και τις μεταξύ τους σχέσεις.
11. Το ποντίκι,το πληκτρολόγιο,το μικρόφωνο ανήκουν στις συσκευές ____________.
13. Η μέγιστη ποσότητα δεδομένων που μπορεί να μεταφερθεί από και προς τη μνήμη σε μία λειτουργία είναι ίση με το _____________ της λέξης.
16. Ο πρώτος ηλεκτρονικός ψηφιακός υπολογιστής γενικής χρήσης στον κόσμο. (Αγγλικοι κεφαλαίοι χαρακτήρες).
18. Η αρχιτεκτονική ________ διαθέτει ένα περιορισμένο σύνολο εντολών, το οποίο περιέχει εκείνες τις εντολές που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε προγράμματα.(Αγγλικοι κεφαλαίοι χαρακτήρες).