Νικόλαος Παπάζογλου

Προτεινόμενες
Σελίδες
- Μαθήματα
Ερωτήσεις
Γνώσεων

Προτεινόμενες
Εργασίες
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ1
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ2
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ3
- Πολυμέσα
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ4
Β_Γυμνασίου_εν2_κεφ5-6
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9
- Διαδίκτυο
- Υπολογιστικά Φύλλα
Χρήστες
Όνομα:
Κωδικός:

Β Τάξη - Πληροφορική

Άρθρα
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

13o Μάθημα (Δημιουργία μιας παρουσίασης)

Ενότητες - Κεφάλαια


Β Τάξη Κεφ. 9 Γραφήματα και Παρουσιάσεις


9.2 Δημιουργία μιας παρουσίασης


Βιβλίο Μαθητή

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/4/30,82/


 

....

Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-05 19:30:17
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

14o Μάθημα (Πολυμέσα - Επεξεργασία εικόνας)

Ενότητες - Κεφάλαια


Β’ Τάξη Κεφ. 3 Σελ. 113-119

3.2 Εικόνα - Φωτογραφία - Επεξεργασία εικόνας

 • Χαρακτηριστικά εικόνας
 • Πρότυπα συμπίεσης εικόνας


Βι....

Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-05 19:30:16
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

15o Μάθημα (Πολυμέσα - Βίντεο - Κινούμενο σχέδιο - Συνθετική κίνηση)

Ενότητες - Κεφάλαια


Β’ Τάξη Κεφ. 3 Σελ. 113-119

Βίντεο - Κινούμενο σχέδιο - Συνθετική κίνηση

 • Επεξεργασία αρχείων πολυμέσων
 • Δημιουργία κινουμένου σχεδίου/βίντεο

Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-05 19:30:15
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

16o Μάθημα (Πολυμέσα - Ήχος)

Ενότητες - Κεφάλαια


Β’ Τάξη Κεφ. 3 Σελ. 113-119

3.3 Ήχος

 • Πρότυπα συμπίεσης ήχου
 • Δειγματοληψία - επεξεργασία Ήχου


Βιβλίο Μαθητή

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/4/28,72/

Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-05 19:30:14
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

17ο Μάθημα (Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό)

Ενότητες - Κεφάλαια

Γ τάξη Κεφ.1 Σ. 176-185

Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό

 • Κατανόηση και ανάλυση προβλήματος
 • Η έννοια του αλγορίθμου


Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-05 19:29:18
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

18ο - 19ο Μάθημα (Ο Προγραμματισμός στην Πράξη - (Κίνηση - Πένα - Επανάλαβε) )

Ενότητες - Κεφάλαια

Γ τάξη Κεφ. 2 §2.4, §2.5

Ο Προγραμματισμός στην Πράξη

 • Η έννοια του προγράμματος
 • Η δομή επανάληψης(Επανάλαβε)

Βιβλίο Μαθητή

Ο Προγραμματισμός &s....

Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-05 19:29:14
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

20ο - 21ο Μάθημα (Ο Προγραμματισμός στην Πράξη - ( Διαδικασίες - Για πάντα - Εαν )

Ενότητες - Κεφάλαια

Γ τάξη Κεφ. 2 §2.4, §2.5

Ο Προγραμματισμός στην Πράξη

 • Η δομή επανάληψης(Για πάντα)
 • Η δομή Επιλογής
 • Η έννοια της διαδικασίας

Βιβλίο Μαθητή

Ο Πρ&o....

Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-05 19:29:10
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

22ο - 23ο Μάθημα (Η Πληροφορική στο σύγχρονο κόσμο: βασικές έννοιες - Δίκτυα)

Ενότητες - Κεφάλαια

Β’Τάξη Κεφ. 4 Σελ. 120-130

Βασικά θέματα

 • Δίκτυο
 • Τοπικό δίκτυο
 • Μητροπολιτικό Δίκτυο
 • Δίκτυο ευρείας περιοχής
 • Διαδίκτυο
 • Συσκευές δικτύου
 • ....

Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-05 19:29:09
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

24ο - 25ο Μάθημα (Διερευνώ και συνεργάζομαι μέσω του Διαδικτύου)


 Ενότητες - Κεφάλαια

Β Τάξη Κεφ. 7 Σελ. 146-150

Βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/4/30,80/

Βασικά θέματα

 • Αξιολόγηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό
 • Πνευματι....
Δημοσιεύτηκε στις:2011-06-05 19:29:08
2η σελίδα σε σύνολο 2

1 2

Επέλεξε ένα video από την λίστα
6 Προτεινόμενα videos


Κεφάλαιο 1

Ψηφιακός Κόσμος


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 2

Το Εσωτερικό

του Υπολογιστή


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 3

Πολυμέσα


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 4

Δίκτυα Υπολογιστών


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Ανακεφαλαίωση

ενότητας 1


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 5

Αρχεία - Φάκελοι


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 6

Η «Βοήθεια»

στον Υπολογιστή


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Ανακεφαλαίωση

ενότητας 2


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 7

Υπηρεσίες Αναζήτησης

στον Παγκόσμιο Ιστό


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 8

Επεξεργασία Δεδομένων

και Υπολογιστικά Φύλλα


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 9

Γραφήματα και

Παρουσιάσεις


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Ανακεφαλαίωση

ενότητας 3


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 10

Νέες Τεχνολογίες

και Επάγγελμα


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Ανακεφαλαίωση

ενότητας 4


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09
14 καρτέλες

Προτεινόμενες Εργασίες

Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ1

Καταγράψτε τις ψηφιακές και τις αναλογικές συσκευές που έχετε στο σπίτι σας. 
Ποια πλεονεκτήματα έχουν οι ψηφιακές έναντι των αντίστοιχων αναλογικών; 

Για παράδειγμα, συ....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-02-24
Υλοποίηση: 8 φορές

Πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε μια φωτογραφία ή ένα video; 

Μας δείχνει πάντα ένα αληθινό στιγμιότυπο; 
Με τις νέες τεχνολογίες μπορούμε εύκολα να αλλοιώσουμε μία φωτογραφία, έ....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-04-24
Υλοποίηση: 2 φορές

Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ2

Συντάκτης: npapaz
2012-04-24
Υλοποίηση: 16 φορές

Ανατρέξτε σε ένα πρόσφατο περιοδικό πληροφορικής.

Καταγράψτε τη σύνθεση ενός σύγχρονου υπολογιστικού συστήματος και δώστε τη σημασία των χαρακτηριστικών που περιγράφοντα&iota....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-04-24
Υλοποίηση: 0 φορές

Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ3

Ηχογραφήστε με ένα μικρόφωνο που έχετε συνδέσει στην κάρτα ήχου τη φράση:

Στον Αλέκο αρέσει το μπάσκετ, αλλά στη Χαρά το βόλεϊ.

Με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου (και τις λειτο&u....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2013-06-14
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: npapaz
2013-06-14
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2015-12-17
Υλοποίηση: 35 φορές

Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ4

1. Ο φίλος σας μένει σε ένα σπίτι ακριβώς απέναντι από το δρόμο του δικού σας σπιτιού. Καταγράψτε τι χρειάζεστε, ώστε να μπορείτε να συνδέετε τους δύο υπολογιστές σας και να αντ&al....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-04-24
Υλοποίηση: 3 φορές

Το δίκτυο World Community Grid περιλαμβάνει τη διασύνδεση χιλιάδων υπολογιστών, οι οποίοι ανήκουν σε ιδιώτες σε όλο τον κόσμο, με σκοπό την επεξεργασία στοιχείων για την παραγωγή πληροφοριώ&....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: npapaz
2012-02-24
Υλοποίηση: 0 φορές

Β_Γυμνασίου_εν2_κεφ5-6

2011-12-11
Υλοποίηση: 0 φορές
2011-12-11
Υλοποίηση: 1 φορές

Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9

Να συντάξετε ένα ενημερωτικό κείμενο που θα δίνει πληροφορίες για το φαινόμενο του σεισμού.

Όταν τελειώσετε την εργασία θα πρέπει ο αναγνώστης να μπορεί να γνωρίζει τις απαντή&sigm....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2012-02-19
Υλοποίηση: 296 φορές

Ξεκινήστε μια ιστοεξερεύνηση σχετικά με τον όρο:

«Πνευματική ιδιοκτησία και Διαδίκτυο».

Από τις ιστοσελίδες που θα επισκεφθείτε , προσπαθήστε να απαντήσετε στα π&alpha....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2017-04-30
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2015-04-19
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2011-07-02
Υλοποίηση: 1 φορές
Συντάκτης: nckpap
2016-11-06
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2020-04-07
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2016-11-13
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2012-03-12
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2016-02-01
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2016-10-22
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2016-02-04
Υλοποίηση: 0 φορές

Η σελίδα κατέβηκε με ταχύτητα περίπου 7.402 Μbps
Σελίδες

ΑναζήτησηE - Βιβλιοθήκη

2017-04-30 20:01:34

2017-02-06 20:56:30

2017-01-06 17:55:57

2016-11-13 17:30:01

2016-11-06 16:34:56

2016-10-29 18:20:10

2016-11-15 20:17:20

2016-11-27 16:27:25

2016-11-27 16:25:26

2016-10-12 19:35:51

2016-10-17 21:11:11

2016-10-12 20:15:45
Τα 5 πιο δημοφιλή Άρθρα


Μετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλληΜετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλλη
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
7730 Aναγνώσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
4300 Aναγνώσεις

Εφαρμογές Πληροφορικής - Γραπτές εξετάσειςΕφαρμογές Πληροφορικής - Γραπτές εξετάσεις
Εξετάσεις
2803 Aναγνώσεις

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - (Β ΕΠΑΛ)ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - (Β ΕΠΑΛ)
Βιβλία
2705 Aναγνώσεις

Αλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκωνΑλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκων
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
2498 Aναγνώσεις

Τα 5 πιο πρόσφατα στην Βιβλιοθήκη


Ασκήσεις
2018-05-03 15:53:26

Ασκήσεις
2018-04-15 17:43:08

Ασκήσεις
2018-04-14 20:21:16

Ασκήσεις
2018-04-14 19:46:34

Ασκήσεις
2018-03-12 14:04:25

Οι 5 πιο πρόσφατοι Σύνδεσμοι


http://users.sch.gr/ndelis/thales/askGA.html
Online Εφαρμογές
2020-09-27

http://www.pe03.gr/
Μαθήματα
2018-09-03

https://www.ebooks4greeks.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
Μαθήματα
2018-09-03

https://www.ebooks4greeks.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B2-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
Μαθήματα
2018-09-03

https://www.ebooks4greeks.gr/%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b3-%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
Μαθήματα
2018-09-03