Κανόνες Διαδίκτύου - Σταυρόλεξο

  
Συμπλήρωσε το Σταυρόλεξο
          1    
            
            
            
  2      3        
            
            
    4          
            
5          6      
            
            
            
            
            
   7           
            
            
            
            

Οριζόντια:

2. Αποφεύγουμε τα ηλεκτρονικά μηνύματα με μεγάλα ___________, που μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά την παραλαβή αλληλογραφίας του παραλήπτη.
4. Σεβόμαστε τη ___________ των άλλων και να μη διαπληκτιζόμαστε διαδικτυακά, για να μη γινόμαστε δυσάρεστοι στους υπόλοιπους συνομιλητές.
5. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, όπως και στην αληθινή ζωή, έτσι και στο διαδίκτυο ισχύουν οι ίδιοι κανόνες καλής _________________, η τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των εικονικών κόσμων.
7. Δεν χρησιμοποιούμε _________________ γράμματα κατά τη συγγραφή ενός μηνύματος, γιατί ισοδυναμεί με φωνές, ερμηνεύεται ως υψωμένος τόνος φωνής.

Κάθετα:

1. Πριν μοιραστούμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, καλό είναι να βεβαιωθούμε για την __________________. Ας έχουμε υπόψη μας ότι οι πληροφορίες που αναρτούμε, μπορεί να επηρεάσουν άλλους χρήστες, γι’ αυτό φέρουμε ευθύνη για κάθε είδους δημοσίευση που μπορεί να τους παραπλανήσει ή να τους αποπροσανατολίσει.
3. Σεβόμαστε την __________________ των χρηστών. Δε διαβάζουμε τα emails, δεν ψάχνουμε τα αρχεία τους, ούτε τις προσωπικές τους πληροφορίες.
5. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο άλλο άκρο της σύνδεσης βρίσκεται ένας άνθρωπος, και όχι μια μηχανή. Γι’ αυτό, _______________ πριν γράψουμε κάτι, καθώς στον ηλεκτρονικό λόγο είναι πολύ εύκολο να γίνουν παρεξηγήσεις, απλά επειδή ο παραλήπτης δεν μπόρεσε να καταλάβει το ύφος και το περιεχόμενο των μηνυμάτων μας
6. Ας μην είμαστε επικριτικοί σε ________________ ή συντακτικά λάθη, ή ακόμα “χαζές” (κατά την κρίση μας) ερωτήσεις, που κάνουν τα άτομα που συνομιλούν μαζί μας στο διαδίκτυο, όταν μας στέλνουν email ή όταν κάνουμε “chat”. Δεν πειράζει. Αν, ωστόσο, θέλουμε να τα επισημάνουμε, το κάνουμε με διακριτικό τρόπο χωρίς να πληγώσουμε τα άτομα αυτά, και σίγουρα όχι σε δημόσιο διαδικτυακό χώρο.