χουν αναπτυχθε διφορα Λ.Σ. τα οποα αξιοποιον κατλληλα την αρχιτεκτονικ των επεξεργαστν.

Το Unix αναπτχθηκε στα εργαστρια Bell Labs της ΑΤ&Τ το 1969.

Το μεγαλτερο μρος του χει αναπτυχθε σε γλσσα προγραμματισμο C. Το Unix αποτελε να Λ.Σ. πολυδιεργασας, καταμερισμο χρνου (timesharing), πολλν χρηστν (multiuser), και με φορηττητα (portability) - δηλαδ εκολη εγκατσταση σε διαφορετικο τπου συστματα.

Το MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) εναι Λ.Σ. στο οποο οι εντολς του χρστη πληκτρολογονται σε μα γραμμ.

Αναπτχθηκε απ την εταιρεα Microsoft το 1981 για λογαριασμ της εταιρεας ΙΒΜ.

Τα MS Windows της Microsoft διαθτουν γραφικ περιβλλον διεπαφς χρστη παραθυρικο τπου .

Πρκειται για Λ.Σ. πολλαπλν διεργασιν και πολλαπλν χρηστν.

Απ το 1985 μχρι σμερα χουν αναπτυχθε διφορες εκδσεις των Windows (π.χ. 95, 98, XP, 7, 8.1 ,10.).

Το Linux εναι να λειτουργικ σστημα τπου Unix, το οποο δημιουργθηκε απ τον Linus Torvalds το 1991.

Ο πηγαος κδικς του ε- ναι «ανοικτς», με αποτλεσμα να αναπτσσεται συνεχς απ μια μεγλη κοιντητα χρηστν .

Το Mac OS X χει ως βση το Λ.Σ. Unix και διανμεται αποκλειστικ για χρση με τους υπολογιστς Mac της εταιρεας Apple.

Το Mac OS X εναι η εξλιξη του Mac OS το οποο ταν το αρχικ Λ.Σ. της Apple (1984-1999).

Τα OS X διακρνονται για τα πρωττυπα γραφικ περι- βλλοντα διεπαφς τους .

Το Android χρησιμοποιεται κυρως σε συσκευς κινητς τηλεφωνας και tablets και τρχει τον πυρνα του Λ.Σ. Linux.

Αρχικ αναπτχθηκε απ την Google (2007) και αργτερα απ την Open Handset Alliance
    2
    : / -