• Προσπλαση (access), πρσβαση σε δεδομνα με σκοπ την αν- γνωση εγγραφ μετακνηση.
 • Ανκτηση (retrieval), η με οποιονδποτε τρπο λψη (ανγνωση) του περιεχομνου ενς κμβου.
 • Αναζτηση (searching) ενς συνλου στοιχεων δεδομνων προκειμνου να εντοπιστον να περισστερα στοιχεα, που χουν μια δεδομνη ιδιτητα.
 • Εισαγωγ (insertion), η προσθκη δημιουργα νων κμβων σε μια υπρχουσα δομ.
 • Μεταβολ τροποποηση (modification), η αλλαγ του περιεχομνου ενς κμβου.
 • Διαγραφ (deletion) ακρωση που συνιστ το αντθετο της εισαγωγς.
 • Ταξινμηση (sorting), που τα στοιχεα μιας δομς διατσσονται κατ αξουσα φθνουσα τξη.
 • Συγχνευση (merging), κατ την οποα δο περισστερες ταξινομημνες δομς συνεννονται σε μια ενιαα δομ.
 • Προσρτηση (append), κατ την οποα μα δομ επικολλται στο τλος μιας λλης.
 • Αντιγραφ (copying).κατ την οποα μα δομ την αντιγρφουμε σε μια λλη.
  2
  : / -