• Κληρονομικότητα

 Είναι η διεργασία μέσω της οποίας μια κλάση μπορεί να αποκτήσει (κληρονομήσει) τις ιδιότητες και μεθόδους μιας άλλης κλάσης.

Έτσι δημιουργείται μια ιεραρχική ταξινόμηση.

Π.χ.

κλάση Φρούτο,

υποκλάση Μήλο και υποκλάση Φιρίκι (Ελληνική ποικιλία).

Επειδή το φιρίκι έχει κληρονομήσει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των φρούτων, χρειάζεται να ορίσουμε γι αυτό μόνο τα χαρακτηριστικά που το κάνουν μοναδικό.

¶λλο παράδειγμα, κλάση Μέσο μεταφοράς, υποκλάση Όχημα, υποκλάση Αυτοκίνητο.
    8 Αναγνώσεις
    Πηγή: Βιβλίο Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γενικού Λυκείου


Εκτύπωση