Αρτηρας διαλου (Bus), που χρησιμοποιεται να κεντρικ καλδιο και λοι οι κμβοι (υπολογιστς και περιφερειακ) εναι συνδεδεμνα σε αυτ.

Οποιοδποτε μνυμα στλνεται απ ναν κμβο παραμνει πνω στη γραμμ και λαμβνεται μνο απ τον παραλπτη, μια και το κθε πακτο πληροφοριν που μεταδδεται στην κοιν γραμμ χει καταγεγραμμνες τις διευθνσεις του αποστολα και του παραλπτη.

Πλεονκτημα της τοπολογας αρτηρας εναι τι σε περπτωση που υποστε βλβη νας υπολογιστς δεν επηρεζεται το δκτυο, εν οποιο- δποτε πρβλημα στο καλδιο χει επιπτσεις στο δκτυο.

Αστρα (Star), που υπρχει νας κεντρικς κμβος (υπολογιστς, hub) που λειτουργε ως εξυπηρετητς (server). Για την επικοινωνα (αποστολ μηνματος, πακτου) μεταξ δο κμβων σε να ττοιο δκτυο εναι απαρατητη η διαμεσολβηση του εξυπηρετητ που θα λβει το πακτο και, αφο ελγξει τη διεθυνση του παραλπτη, θα το στελει σε αυτν.

Το μειονκτημα της τοπολογας αστρα εναι τι σε περπτωση που υποστε βλβη ο κεντρικς υπολογιστς καταρρει το δκτυο. Αντθετα, πιθαν βλβη στη λειτουργα των λλων κμβων δεν επηρεζει το δκτυο.

Δακτυλου (Ring), που ο κθε κμβος εναι συνδεδεμνος με τον διπλαν του τσι στε να σχηματσουν να κλειστ κκλωμα με τη χρση μιας κοινς γραμμς επικοινωνας. Το μνυμα που στλνει νας υπολογιστς αναμεταδδεται, αφο πρτα ενισχυθε -σε αντθεση με το δκτυο αρτηρας- απ τον κθε κμβο στον επμενο προς μα μνο κατεθυνση, αλλ μπορε να το διαβσει μνο ο παραλπτης στον οποο αποστλλεται.

Μειονκτημα της τοπολογας εναι τι σε περπτωση βλβης ενς κμβου διακπτεται η λειτουργα του δικτου.
    5
    :