• Πρωτόκολλο Secure Sockets Layer (SSL)

Το πρωτόκολλο Secure Sockets Layer (SSL) είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα για την κωδικοποίηση των συνδέσεων.

Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται στον υπολογιστή πριν τη μετάδοσή τους.




    142 Αναγνώσεις
    Πηγή: Βιβλίο Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γενικού Λυκείου


Εκτύπωση