Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

5 ερωτήσεις

1η ερώτηση
Scratch(κίνηση

Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω εντολές σχηματίζουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 100 pixel όπως φαινεται στην παραπάνω εικόνα.

2016-02-06 12:01:29

Α.

Β.

Γ.

Δ.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-02-06

2η ερώτηση
Scratch(κίνηση

Επιλέξτε ποια από τις ακολουθίες εντολών δημιουργούν το σχήμα που εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα.

2016-10-28 22:02:32

Α.

Β.

Γ.

Δ.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-10-28

3η ερώτηση
Scratch(κίνηση

Επιλέξτε ποια από τις ακολουθίες εντολών δημιουργούν το σχήμα που εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα.

2016-10-28 22:20:14

Α.

Β.

Γ.

Δ.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-10-28

4η ερώτηση
Scratch(κίνηση

Επιλέξτε ποια από τις ακολουθίες εντολών δημιουργούν το σχήμα που εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα.

2016-10-28 22:37:04

Α.

Β.

Γ.

Δ.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-10-28

5η ερώτηση
Scratch(κίνηση

Επιλέξτε ποια από τις ακολουθίες εντολών δημιουργούν το σχήμα που εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα.

2016-10-28 22:38:09

Α.

Β.

Γ.

Δ.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-10-28

Έχει διαβαστεί: 100 φορές


Κατηγορία:

Scratch(κίνηση - πένα)