Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

7 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή.

2015-11-07 18:28:16

Α. Κάθε υπολογιστής μπορεί να κατανοήσει και να εκτελέσει εντολές που είναι διατυπωμένες με έναν καθορισμένο τρόπο, ο οποίος έχει σχέση με τον επεξεργαστή του.
Οι γλώσσες προγραμματισμού, στις οποίες γράφονται οι εντολές αυτές, ονομάζονται γλώσσες μηχανής, και αποτελούνται από μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων (0 εως 9).
Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε γλώσσα μηχανής προορίζονται μόνο για τον υπολογιστή για τον οποίο δημιουργήθηκαν, μιας και κάθε τύπος υπολογιστή (με διαφορετικό επεξεργαστή) έχει τη δική του γλώσσα μηχανής.
Μια γλώσσα μηχανής διακρίνεται για την άμεση και γρήγορη εκτέλεση των εντολών από τον επεξεργαστή του υπολογιστή, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολη η χρήση της, ο εντοπισμός και η διόρθωση τυχόν λαθών.

Β. Κάθε υπολογιστής μπορεί να κατανοήσει και να εκτελέσει εντολές που είναι διατυπωμένες με έναν καθορισμένο τρόπο, ο οποίος έχει σχέση με τον επεξεργαστή του.
Οι γλώσσες προγραμματισμού, στις οποίες γράφονται οι εντολές αυτές, ονομάζονται γλώσσες μηχανής, και αποτελούνται από μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων (0 και 1).
Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε γλώσσα μηχανής προορίζονται μόνο για τον υπολογιστή για τον οποίο δημιουργήθηκαν, μιας και κάθε τύπος υπολογιστή (με διαφορετικό επεξεργαστή) έχει τη δική του γλώσσα μηχανής.
Μια γλώσσα μηχανής διακρίνεται για την άμεση και γρήγορη εκτέλεση των εντολών από τον επεξεργαστή του υπολογιστή, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολη η χρήση της, ο εντοπισμός και η διόρθωση τυχόν λαθών.

Γ. Κάθε υπολογιστής μπορεί να κατανοήσει και να εκτελέσει εντολές που είναι διατυπωμένες με έναν καθορισμένο τρόπο, ο οποίος έχει σχέση με τον επεξεργαστή του.
Οι γλώσσες προγραμματισμού, στις οποίες γράφονται οι εντολές αυτές, ονομάζονται γλώσσες μηχανής, και αποτελούνται από μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων (0 και 1).
Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε γλώσσα μηχανής εχουν τη δυνατότητα να εκτελεστούν σε κάθε υπολογιστή.
Μια γλώσσα μηχανής διακρίνεται για την άμεση και γρήγορη εκτέλεση των εντολών από τον επεξεργαστή του υπολογιστή, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολη η χρήση της, ο εντοπισμός και η διόρθωση τυχόν λαθών.

Δ. Κάθε υπολογιστής μπορεί να κατανοήσει και να εκτελέσει εντολές που είναι διατυπωμένες με έναν καθορισμένο τρόπο, ο οποίος έχει σχέση με τον επεξεργαστή του.
Οι γλώσσες προγραμματισμού, στις οποίες γράφονται οι εντολές αυτές, ονομάζονται γλώσσες μηχανής, και αποτελούνται από μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων (0 και 1).
Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε γλώσσα μηχανής εχουν τη δυνατότητα να εκτελεστούν σε κάθε υπολογιστή.
Μια γλώσσα μηχανής διακρίνεται για την άμεση και γρήγορη εκτέλεση των εντολών από τον επεξεργαστή του υπολογιστή, αλλά ταυτόχρονα είναι εύκολη η χρήση της, ο εντοπισμός και η διόρθωση τυχόν λαθών.


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-07

2η ερώτηση

Για τη διευκόλυνση της εργασίας του προγραμματισμού δημιουργήθηκαν οι συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου, όπου οι εντολές:

2015-11-07 18:34:11

Α. είναι συντομογραφίες λέξεων της Ελληνικής γλώσσας.

Οι συμβολικές γλώσσες είναι και αυτές στενά συνδεδεμένες με την αρχιτεκτονική των υπολογιστών, και έτσι ένα πρόγραμμα γραμμένο για έναν τύπο υπολογιστή δεν μπορεί να μεταφερθεί και να εκτελεστεί σε άλλο τύπο υπολογιστή.

Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε συμβολική γλώσσα, για να εκτελεστεί από έναν υπολογιστή, πρέπει να μεταφραστεί στη γλώσσα μηχανής του με ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται μεταγλωττιστής.

Β. είναι συντομογραφίες λέξεων της Αγγλικής γλώσσας.

Οι συμβολικές γλώσσες δεν είναι συνδεδεμένες με την αρχιτεκτονική των υπολογιστών, και έτσι ένα πρόγραμμα γραμμένο για έναν τύπο υπολογιστή και μπορεί να μεταφερθεί και να εκτελεστεί σε άλλο τύπο υπολογιστή.

Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε συμβολική γλώσσα, για να εκτελεστεί από έναν υπολογιστή, πρέπει να μεταφραστεί στη γλώσσα μηχανής του με ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται συμβολομεταφραστής.

Γ. είναι συντομογραφίες λέξεων της Αγγλικής γλώσσας.

Οι συμβολικές γλώσσες δεν είναι συνδεδεμένες με την αρχιτεκτονική των υπολογιστών, και έτσι ένα πρόγραμμα γραμμένο για έναν τύπο υπολογιστή και μπορεί να μεταφερθεί και να εκτελεστεί σε άλλο τύπο υπολογιστή.

Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε συμβολική γλώσσα, για να εκτελεστεί από έναν υπολογιστή, πρέπει να μεταφραστεί στη γλώσσα μηχανής του με ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται μεταγλωττιστής.

Δ. είναι συντομογραφίες λέξεων της Αγγλικής γλώσσας.

Οι συμβολικές γλώσσες είναι και αυτές στενά συνδεδεμένες με την αρχιτεκτονική των υπολογιστών, και έτσι ένα πρόγραμμα γραμμένο για έναν τύπο υπολογιστή δεν μπορεί να μεταφερθεί και να εκτελεστεί σε άλλο τύπο υπολογιστή.

Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε συμβολική γλώσσα, για να εκτελεστεί από έναν υπολογιστή, πρέπει να μεταφραστεί στη γλώσσα μηχανής του με ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται συμβολομεταφραστής.


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-07

3η ερώτηση

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή.

2015-11-07 18:40:14

Α. Η ανάγκη για ακόμα ευκολότερη συγγραφή, διόρθωση και συντήρηση προγραμμάτων, εξαρτημένων από τον τύπο του υπολογιστή στον οποίο θα εκτελεστούν, οδήγησε στη δημιουργία των γλωσσών υψηλού επιπέδου.

Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου μοιάζουν με τη φυσική μας γλώσσα και έχουν το δικό τους αλφάβητο, λεξιλόγιο και συντακτικό.

Β. Η ανάγκη για ακόμα ευκολότερη συγγραφή, διόρθωση και συντήρηση προγραμμάτων, ανεξάρτητων από τον τύπο του υπολογιστή στον οποίο θα εκτελεστούν, οδήγησε στη δημιουργία των γλωσσών χαμηλού επιπέδου.

Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου μοιάζουν με τη φυσική μας γλώσσα και έχουν το δικό τους αλφάβητο, λεξιλόγιο και συντακτικό.

Γ. Η ανάγκη για ακόμα ευκολότερη συγγραφή, διόρθωση και συντήρηση προγραμμάτων, ανεξάρτητων από τον τύπο του υπολογιστή στον οποίο θα εκτελεστούν, οδήγησε στη δημιουργία των γλωσσών υψηλού επιπέδου.

Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου μοιάζουν με τη φυσική μας γλώσσα και έχουν το δικό τους αλφάβητο, λεξιλόγιο και συντακτικό.

Δ. Η ανάγκη για ακόμα ευκολότερη συγγραφή, διόρθωση και συντήρηση προγραμμάτων, ανεξάρτητων από τον τύπο του υπολογιστή στον οποίο θα εκτελεστούν, οδήγησε στη δημιουργία των γλωσσών υψηλού επιπέδου.

Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου μοιάζουν με τη φυσική μας γλώσσα και έχουν κοινό αλφάβητο, λεξιλόγιο και συντακτικό.


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-07

4η ερώτηση

Η εργασία σύνταξης ενός προγράμματος ονομάζεται προγραμματισμός ή κωδικοποίηση, και είναι μια εξαιρετικά δημιουργική δραστηριότητα.
Τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιεί ένας προγραμματιστής για να αναπτύξει μία εφαρμογή σε μία συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου είναι:

2015-11-07 18:47:04

Α.

 • ένας συντάκτης κειμένων (editor) με τον οποίο καιγράφει το αρχικό πρόγραμμα, που ονομάζεται πηγαίο πρόγραμμα ή κώδικας (source code).
 • ένα μεταφραστικό πρόγραμμα (μεταγλωττιστή ή διερμηνευτή), το οποίο μεταφράζει το πηγαίο πρόγραμμα σε αντικείμενο πρόγραμμα ή κώδικα (objectcode).
 • ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται συνδέτης(linker), το οποίο πολλές φορές συνδέει το αντικείμενο πρόγραμμα ή ένα σύνολο από αντικείμενα προγράμματα με έτοιμα υποπρογράμματα της βιβλιοθήκης της γλώσσας προγραμματισμού ή του προγραμματιστή
 • εργαλεία εντοπισμού λαθών (debuggers) με τα οποία ο προγραμματιστής παρακολουθεί τι ακριβώς συμβαίνει στο παρασκήνιο κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος.
 • Β.

 • ένας συντάκτης κειμένων (editor) με τον οποίο καιγράφει το αρχικό πρόγραμμα, που ονομάζεται εκτελέσιμο πρόγραμμα ή κώδικας (source code).
 • ένα μεταφραστικό πρόγραμμα (μεταγλωττιστή ή διερμηνευτή), το οποίο μεταφράζει το πηγαίο πρόγραμμα σε αντικείμενο πρόγραμμα ή κώδικα (objectcode).
 • ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται συνδέτης(linker), το οποίο πολλές φορές συνδέει το πηγαίο πρόγραμμα ή ένα σύνολο από πηγαία προγράμματα με έτοιμα υποπρογράμματα της βιβλιοθήκης της γλώσσας προγραμματισμού ή του προγραμματιστή
 • εργαλεία εντοπισμού λαθών (debuggers) με τα οποία ο προγραμματιστής παρακολουθεί τι ακριβώς συμβαίνει στο παρασκήνιο κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος.
 • Γ.

 • ένας συντάκτης κειμένων (editor) με τον οποίο καιγράφει το αρχικό πρόγραμμα, που ονομάζεται πηγαίο πρόγραμμα ή κώδικας (source code).
 • ένα μεταφραστικό πρόγραμμα (μεταγλωττιστή ή διερμηνευτή), το οποίο μεταφράζει το αντικείμενο πρόγραμμα σε πηγαίο πρόγραμμα ή κώδικα (objectcode).
 • ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται συνδέτης(linker), το οποίο πολλές φορές συνδέει το αντικείμενο πρόγραμμα ή ένα σύνολο από αντικείμενα προγράμματα με έτοιμα υποπρογράμματα της βιβλιοθήκης της γλώσσας προγραμματισμού ή του προγραμματιστή
 • εργαλεία εντοπισμού λαθών (debuggers) με τα οποία ο προγραμματιστής παρακολουθεί τι ακριβώς συμβαίνει στο παρασκήνιο κατά την συγγραφή ενός προγράμματος.
 • Δ.

 • ένας συντάκτης κειμένων (editor) με τον οποίο καιγράφει το αρχικό πρόγραμμα, που ονομάζεται πηγαίο πρόγραμμα ή κώδικας (source code).
 • ένα μεταφραστικό πρόγραμμα (συμβολομεταφραστή), το οποίο μεταφράζει το πηγαίο πρόγραμμα σε αντικείμενο πρόγραμμα ή κώδικα (objectcode).
 • ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται μεταφραστής(compiler), το οποίο πολλές φορές συνδέει το αντικείμενο πρόγραμμα ή ένα σύνολο από αντικείμενα προγράμματα με έτοιμα υποπρογράμματα της βιβλιοθήκης της γλώσσας προγραμματισμού ή του προγραμματιστή
 • εργαλεία εντοπισμού λαθών (debuggers) με τα οποία ο προγραμματιστής παρακολουθεί τι ακριβώς συμβαίνει στο παρασκήνιο κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος.

 • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-07

  5η ερώτηση
  Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ06

  Επιλέξτε τη σωστή σειρά των παρακάτω περιπτώσεεων σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα.

  2015-11-07 19:18:34

  Α. 1.Συνδέτης 2.Μεταγλωττιστής 3.Εκτελέσιμο Πρόγραμμα 4.Πηγαίο πρόγραμμα 5.Βιβλιοθήκη 6.Αντικείμενο Πρόγραμμα

  Β. 1.Πηγαίο πρόγραμμα 2.Μεταγλωττιστής 3.Αντικείμενο Πρόγραμμα 4.Συνδέτης 5.Βιβλιοθήκη 6.Εκτελέσιμο Πρόγραμμα

  Γ. 1.Πηγαίο πρόγραμμα 2.Συνδέτης 3.Αντικείμενο Πρόγραμμα 4.Βιβλιοθήκη 5.Μεταγλωττιστής 6.Εκτελέσιμο Πρόγραμμα

  Δ. 1.Εκτελέσιμο Πρόγραμμα 2.Μεταγλωττιστής 3.Αντικείμενο Πρόγραμμα 4.Βιβλιοθήκη 5.Συνδέτης 6.Πηγαίο πρόγραμμα


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-07

  6η ερώτηση

  Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή.

  2015-11-07 19:23:54

  Α.

  Μεταγλωττιστής: ελέγχει όλο το πηγαίο πρόγραμμα για συντακτικά λάθη και μετά το μετατρέπει σε γλώσσα μηχανής.

  Διερμηνευτής: ελέγχει μία εντολή κάθε φορά, την εκτελεί κι ύστερα ελέγχει την επόμενη.

  Β.

  Διερμηνευτής: ελέγχει όλο το πηγαίο πρόγραμμα για συντακτικά λάθη και μετά το μετατρέπει σε γλώσσα μηχανής.

  Μεταγλωττιστής: ελέγχει μία εντολή κάθε φορά, την εκτελεί κι ύστερα ελέγχει την επόμενη.

  Γ.

  Μεταγλωττιστής: ελέγχει όλο το πηγαίο πρόγραμμα για λογικά λάθη και μετά το μετατρέπει σε γλώσσα μηχανής.

  Διερμηνευτής: ελέγχει μία εντολή κάθε φορά, την εκτελεί κι ύστερα ελέγχει την επόμενη.

  Δ.

  Μεταγλωττιστής: ελέγχει όλο το πηγαίο πρόγραμμα για συντακτικά λάθη και μετά το μετατρέπει σε γλώσσα μηχανής.

  Διερμηνευτής: ελέγχει όλο το πηγαίο πρόγραμμα για λογικά λάθη και μετά το μετατρέπει σε γλώσσα μηχανής.


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-07

  7η ερώτηση

  Οι επαγγελματίες προγραμματιστές:

  2015-11-07 19:30:43

  Α. χρησιμοποιούν για τη σχεδίαση, την ανάλυση και τη συντήρηση μιας εφαρμογής ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment -IDE).

  Στα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης συνυπάρχουν σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον διάφορα από τα εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, και έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η ανάπτυξη μιας εφαρμογής είτε από έναν είτε από ομάδα προγραμματιστών.

  Β. χρησιμοποιούν για τον προγραμματισμό, την κωδικοποίηση, τον έλεγχο λογικών λαθών και την εκτέλεση μιας εφαρμογής ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment -IDE).

  Στα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης συνυπάρχουν σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον διάφορα από τα εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, και έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η ανάπτυξη μιας εφαρμογής είτε από έναν είτε από ομάδα προγραμματιστών.

  Γ. χρησιμοποιούν για τη σχεδίαση, την κωδικοποίηση, τον έλεγχο λαθών και τη συντήρηση μιας εφαρμογής ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment -IDE).

  Στα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης συνυπάρχουν σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον διάφορα από τα εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, και έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η ανάπτυξη μιας εφαρμογής είτε από έναν είτε από ομάδα προγραμματιστών.

  Δ. χρησιμοποιούν για τη σχεδίαση, την κωδικοποίηση, τον έλεγχο λαθών και τη συντήρηση μιας εφαρμογής ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment -IDE).

  Στα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης δεν συνυπάρχουν τα βασικά εργαλεία για τη σχεδίαση, την κωδικοποίηση, τον έλεγχο λαθών και τη συντήρηση , και έτσι γίνεται πιο δύσκολη η ανάπτυξη μιας εφαρμογής είτε από έναν είτε από ομάδα προγραμματιστών.


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-07

  Έχει διαβαστεί: 485 φορές


  Κατηγορία:

  Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ06