Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

5 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Ο όρος ψηφιοποίηση υλικού:

2015-01-31 17:47:09

Α. χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία μετατροπής έντυπου ή αναλογικού υλικού (βιβλία, άρθρα, εικόνες και φωτογραφίες, απλές κασέτες και βιντεοκασέτες) σε ψηφιακή μορφή με τεχνικές και μεθόδους όπως είναι η δειγματοληψία (μικρόφωνο και κάρτα ήχου), η καταγραφή (βιντεοκάμερα) και η σάρωση (σαρωτής).

Β. χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία μετατροπής ψηφιακού υλικού (βιβλία, άρθρα, εικόνες και φωτογραφίες, απλές κασέτες και βιντεοκασέτες) σε αναλογική μορφή με τεχνικές και μεθόδους όπως είναι η δειγματοληψία (μικρόφωνο και κάρτα ήχου), η καταγραφή (βιντεοκάμερα) και η σάρωση (σαρωτής).

Γ. χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία σύνθεσης έντυπου ή αναλογικού υλικού (βιβλία, άρθρα, εικόνες και φωτογραφίες, απλές κασέτες και βιντεοκασέτες) με ψηφιακό υλικό χρησιμοποιώντας τεχνικές και μεθόδους όπως είναι η δειγματοληψία (μικρόφωνο και κάρτα ήχου), η καταγραφή (βιντεοκάμερα) και η σάρωση (σαρωτής).

Δ. χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία κατανομής έντυπου ή αναλογικού υλικού (βιβλία, άρθρα, εικόνες και φωτογραφίες, απλές κασέτες και βιντεοκασέτες) σε ψηφιακή μορφή με τεχνικές και μεθόδους όπως είναι η δειγματοληψία (μικρόφωνο και κάρτα ήχου), η καταγραφή (βιντεοκάμερα) και η σάρωση (σαρωτής).


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

2η ερώτηση
Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ03

Ο όρος ψηφιακή βιβλιοθήκη περιγράφει

2015-01-31 17:54:24

Α. ένα κατανεμημένο υπολογιστικό περιβάλλον που απλοποιεί σημαντικά τις λειτουργίες της αποθήκευσης, διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης του ψηφιακού υλικού που περιέχει.
Το συγκεκριμένο υπολογιστικό περιβάλλον επιτρέπει την πραγματοποίηση προηγμένων διαδικασιών, όπως είναι η αναζήτηση σε πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, η ανάκτηση πληροφορίας και η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα μέσα από το περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού.

Β. ένα κατανεμημένο υπολογιστικό περιβάλλον που απλοποιεί σημαντικά τις λειτουργίες της δημιουργίας,διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης του ψηφιακού υλικού που περιέχει.
Το συγκεκριμένο υπολογιστικό περιβάλλον επιτρέπει την πραγματοποίηση προηγμένων διαδικασιών, όπως είναι η αναζήτηση σε πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, η ανάκτηση πληροφορίας και η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα μέσα από το περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού.

Γ. ένα κατανεμημένο υπολογιστικό περιβάλλον που απλοποιεί σημαντικά τις λειτουργίες της δημιουργίας, αποθήκευσης, διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης του ψηφιακού υλικού που περιέχει.
Το συγκεκριμένο υπολογιστικό περιβάλλον επιτρέπει την πραγματοποίηση προηγμένων διαδικασιών, όπως είναι η αναζήτηση σε πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, η ανάκτηση πληροφορίας και η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα μέσα από το περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού.

Δ. ένα κατανεμημένο υπολογιστικό περιβάλλον που απλοποιεί σημαντικά τις λειτουργίες της δημιουργίας, αποθήκευσης, διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης του ψηφιακού υλικού που περιέχει.
Το συγκεκριμένο υπολογιστικό περιβάλλον επιτρέπει την πραγματοποίηση προηγμένων διαδικασιών, όπως είναι η αναζήτηση σε μη πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, η διαγραφή της πληροφορίας και η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα μέσα από το περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού.


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

3η ερώτηση

Η βασική δομική μονάδα που χαρακτηρίζει το περιεχόμενο μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι το ψηφιακό αντικείμενο(digital object)

2015-01-31 18:01:50

Α. δηλαδή ένα σύνολο πληροφοριών που έχει υποστεί τη διαδικασία της αναλογικότητας, έχει αποθηκευθεί με συγκεκριμένη μορφή (π.χ. με τη μορφή εικόνας, ήχου, κειμένου ή video) και χαρακτηρίζεται από ιδιότητες οι οποίες περιγράφονται με τη βοήθεια μεταδεδομένων, δηλαδή δεδομένων που περιγράφουν άλλα δεδομένα, όπως τίτλος, θέμα κ.ο.κ.

Β. δηλαδή ένα σύνολο πληροφοριών που έχει υποστεί τη διαδικασία της ψηφιοποίησης, έχει αποθηκευθεί με συγκεκριμένη μορφή (π.χ. με τη μορφή εικόνας, ήχου, κειμένου ή video) και χαρακτηρίζεται από ιδιότητες οι οποίες περιγράφονται με τη βοήθεια μεταδεδομένων, δηλαδή δεδομένων σε απλή μορφή

Γ. δηλαδή ένα σύνολο πληροφοριών που έχει υποστεί τη διαδικασία της ψηφιοποίησης, έχει αποθηκευθεί με συγκεκριμένη μορφή (π.χ. με τη μορφή εικόνας, ήχου, κειμένου ή video) και χαρακτηρίζεται από ιδιότητες οι οποίες περιγράφονται με τη βοήθεια αντικειμένων, δηλαδή δεδομένων που περιγράφουν άλλα δεδομένα, όπως τίτλος, θέμα κ.ο.κ.

Δ. δηλαδή ένα σύνολο πληροφοριών που έχει υποστεί τη διαδικασία της ψηφιοποίησης, έχει αποθηκευθεί με συγκεκριμένη μορφή (π.χ. με τη μορφή εικόνας, ήχου, κειμένου ή video) και χαρακτηρίζεται από ιδιότητες οι οποίες περιγράφονται με τη βοήθεια μεταδεδομένων, δηλαδή δεδομένων που περιγράφουν άλλα δεδομένα, όπως τίτλος, θέμα κ.ο.κ.


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

4η ερώτηση
Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ03

Η παραπάνω δομή περιγράφει

2015-01-31 18:08:32

Α. τη διαδικασία της δειγματολειψίας

Β. Ένα σύννεφο λέξεων ψηφιακής βιβλιοθήκης

Γ. ένα ψηφιακό αντικείμενο

Δ. Δεν περιγράφει τίποτα


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

5η ερώτηση
Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ03

Στην παραπάνω φωτογραφία εμφανίζεται:

2015-01-31 18:15:59

Α. ένα αναλογικό βιβλίο

Β. ένα ψηφιακό βιβλίο

Γ. ένας σαρωτής

Δ. ένας προβολέας εικόνων


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

Έχει διαβαστεί: 612 φορές


Κατηγορία:

Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ03