Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

12 ερωτήσεις

1η ερώτηση
Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ02

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος:

2015-01-31 15:09:28

Α. Τo Λογισμικό Εφαρμογών διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή, παρέχει στοιχειώδη λειτουργικότητα προς τον χρήστη και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται το Λογισμικό Συστήματος.

Β. Τo Λογισμικό Συστήματος διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή, παρέχει στοιχειώδη λειτουργικότητα προς τον χρήστη και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται το Λογισμικό Εφαρμογών.

Γ. Μπορούμε να χωρίσουμε το Λογισμικό στις παρακάτω μεγάλες κατηγορίες:

 • στο Λογισμικό Συστήματος (System Software)
 • στο Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software)
 • Δ. Το λογισμικό συστήματος περιλαμβάνει:

 • το Λειτουργικό Σύστημα (Operating System - OS)
 • οδηγούς συσκευών (drivers)
 • διαγνωστικά εργαλεία
 • το παραθυρικό σύστημα
 • βοηθητικά προγράμματα, και άλλα

 • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

  2η ερώτηση

  Το Λειτουργικό Σύστημα ή ΛΣ (Operating System ή OS)

  2015-01-31 15:18:11

  Α.

 • αποτελεί το λογισμικό του υπολογιστή που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον συντονισμό των εργασιών όπως είναι π.χ. η μνήμη και ο χρόνος εκτέλεσης στην ΚΜΕ
 • την κατανομή των διαθέσιμων πόρων
 • λειτουργεί ως ένα ενδιάμεσο επίπεδο λογικής διασύνδεσης μεταξύ λογισμικού και υλικού του υπολογιστή
 • Β.

 • αποτελεί το λογισμικό του υπολογιστή που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και όχι για τον συντονισμό των εργασιών
 • την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, όπως είναι π.χ. η μνήμη και ο χρόνος εκτέλεσης στην ΚΜΕ
 • λειτουργεί ως ένα ενδιάμεσο επίπεδο λογικής διασύνδεσης μεταξύ λογισμικού και υλικού του υπολογιστή
 • Γ.

 • αποτελεί το λογισμικό του υπολογιστή που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον συντονισμό των εργασιών
 • την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, όπως είναι π.χ. η μνήμη και ο χρόνος εκτέλεσης στην ΚΜΕ
 • λειτουργεί ως ένα ενδιάμεσο επίπεδο λογικής διασύνδεσης μεταξύ λογισμικού και υλικού του υπολογιστή
 • Δ.

 • αποτελεί το λογισμικό του υπολογιστή που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον συντονισμό των εργασιών
 • την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, όπως είναι π.χ. το word, η ζωγραφική κ.α
 • λειτουργεί ως ένα ενδιάμεσο επίπεδο λογικής διασύνδεσης μεταξύ λογισμικού και υλικού του υπολογιστή

 • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

  3η ερώτηση
  Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ02

  Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:

  2015-01-31 15:37:40

  Α.
  Το πιο σημαντικό μέρος του ΛΣ,ονομάζεται φλοιός (shell).
  Ο πυρήνας (kernel) είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή που επιτρέπει την πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες του ΛΣ. Αποτελεί δηλαδή τη διεπαφή μεταξύ χρήστη και ΛΣ.

  Β.
  Το πιο σημαντικό μέρος του ΛΣ,ονομάζεται πυρήνας (kernel).
  Ο φλοιός (shell) είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή που επιτρέπει την πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες του ΛΣ. Αποτελεί δηλαδή τη διεπαφή μεταξύ χρήστη και ΛΣ.

  Γ.
  Το πιο σημαντικό μέρος του ΛΣ,ονομάζεται ΚΜΕ(CPU).
  Ο φλοιός (shell) είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή που επιτρέπει την πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες του ΛΣ. Αποτελεί δηλαδή τη διεπαφή μεταξύ χρήστη και ΛΣ.

  Δ.
  Το πιο σημαντικό μέρος του ΛΣ,ονομάζεται φλοιός (shell).
  H ΚΜΕ(CPU) είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή που επιτρέπει την πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες του ΛΣ. Αποτελεί δηλαδή τη διεπαφή μεταξύ χρήστη και ΛΣ.


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

  4η ερώτηση

  Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα ΛΣ σε:

  2015-01-31 16:00:23

  Α.

 • Πραγματικού-χρόνου (Real-time), τα οποία εξασφαλίζουν ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλούς χρήστες στον ίδιο υπολογιστή.
 • Πολλών-χρηστών (Multi-user),που παρέχουν γρήγορη και προβλέψιμη απόκριση σε συγκεκριμένα γεγονότα.
 • Πολύ-διεργασιακά (Multi-tasking), όπου ο χρήστης μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα πολλά προγράμματα σε αντίθεση με τα Μονοδιεργασιακά (Single-tasking).
 • Κατανεμημένα (Distributed). Ένα κατανεμημένο ΛΣ διαχειρίζεται μια ομάδα ανεξάρτητων, δικτυωμένων υπολογιστών, δημιουργώντας την αίσθηση στον χρήση ότι πρόκειται για έναν και μόνο υπολογιστή.
 • Ενσωματωμένα (Embedded), τα οποία σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν σε ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα με περιορισμένους πόρους.
 • Β.

 • Πραγματικού-χρόνου (Real-time), που παρέχουν γρήγορη και προβλέψιμη απόκριση σε συγκεκριμένα γεγονότα.
 • Πολλών-χρηστών (Multi-user), όπου ο χρήστης μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα πολλά προγράμματα σε αντίθεση με τα Μονοδιεργασιακά (Single-tasking).
 • Πολύ-διεργασιακά (Multi-tasking), τα οποία εξασφαλίζουν ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλούς χρήστες στον ίδιο υπολογιστή.
 • Κατανεμημένα (Distributed). Ένα κατανεμημένο ΛΣ διαχειρίζεται μια ομάδα ανεξάρτητων, δικτυωμένων υπολογιστών, δημιουργώντας την αίσθηση στον χρήση ότι πρόκειται για έναν και μόνο υπολογιστή.
 • Ενσωματωμένα (Embedded), τα οποία σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν σε ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα με περιορισμένους πόρους.
 • Γ.

 • Πραγματικού-χρόνου (Real-time), που παρέχουν γρήγορη και προβλέψιμη απόκριση σε συγκεκριμένα γεγονότα.
 • Πολλών-χρηστών (Multi-user), τα οποία εξασφαλίζουν ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλούς χρήστες στον ίδιο υπολογιστή.
 • Πολύ-διεργασιακά (Multi-tasking), όπου ο χρήστης μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα πολλά προγράμματα σε αντίθεση με τα Μονοδιεργασιακά (Single-tasking).
 • Κατανεμημένα (Distributed). Ένα κατανεμημένο ΛΣ διαχειρίζεται μια ομάδα ανεξάρτητων, προγραμμάτων, δημιουργώντας την αίσθηση στον χρήση ότι πρόκειται για ένα και μόνο πρόγραμμα.
 • Ενσωματωμένα (Embedded), τα οποία σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν σε ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα με περιορισμένους πόρους.
 • Δ.

 • Πραγματικού-χρόνου (Real-time), που παρέχουν γρήγορη και προβλέψιμη απόκριση σε συγκεκριμένα γεγονότα.
 • Πολλών-χρηστών (Multi-user), τα οποία εξασφαλίζουν ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλούς χρήστες στον ίδιο υπολογιστή.
 • Πολύ-διεργασιακά (Multi-tasking), όπου ο χρήστης μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα πολλά προγράμματα σε αντίθεση με τα Μονοδιεργασιακά (Single-tasking).
 • Κατανεμημένα (Distributed). Ένα κατανεμημένο ΛΣ διαχειρίζεται μια ομάδα ανεξάρτητων, δικτυωμένων υπολογιστών, δημιουργώντας την αίσθηση στον χρήση ότι πρόκειται για έναν και μόνο υπολογιστή.
 • Ενσωματωμένα (Embedded), τα οποία σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν σε ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα με περιορισμένους πόρους.

 • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

  5η ερώτηση

  Στο λογισμικό Εφαρμογών δεν ανήκει:

  2015-01-31 16:06:58

  Α. Το πρόγραμμα Ζωγραφικής

  Β. Ο επεξεργαστής κειμένου πχ word, openoffice

  Γ. Το λειτουργικό σύστημα.

  Δ. O φυλλομετρητής πχ internet explorer,chrome,mozila firefox


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

  6η ερώτηση

  Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:

  2015-01-31 16:16:06

  Α. το πρόγραμμα παρουσιάσεων επιτρέπει την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας.

  Β. O επεξεργαστής κειμένου (word processor) χρησιμοποιείται για τη σύνθεση, διόρθωση, μορφοποίηση και εκτύπωση εγγράφων.

  Γ. Το υπολογιστικό φύλλο (spreadsheet) επιτρέπει την εύκολη δημιουργία εντυπωσιακών διαφανειών μιας παρουσίασης.

  Δ. Το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διευκολύνει την οργάνωση αριθμητικών δεδομένων μέσω πινάκων, την αυτοματοποίηση πολύπλοκων υπολογισμών και τη δημιουργία γραφημάτων.


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

  7η ερώτηση

  Τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας μπορούν

  2015-01-31 16:48:50

  Α.

 • να τροποποιήσουν, μια εικόνα σε επίπεδο εικονοστοιχείου (pixel).
 • να διορθώσουν χρώματα αλλά όχι τις αντιθέσεις σε μια φωτογραφία,
 • να αφαιρέσουν ανεπιθύμητα στοιχεία, ή να συνθέσουν μια νέα από επιμέρους εικόνες.

 • Συνήθως συνοδεύονται από πλήθος φίλτρων,ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσματα.
  Εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι το Adobe Photoshop και το Gimp.

  Β.

 • να τροποποιήσουν, μια εικόνα σε επίπεδο εικονοστοιχείου (pixel).
 • να διορθώσουν χρώματα και αντιθέσεις σε μια φωτογραφία,
 • να αφαιρέσουν ανεπιθύμητα στοιχεία, ή να συνθέσουν μια νέα από επιμέρους εικόνες.

 • Συνήθως συνοδεύονται από πλήθος φίλτρων,ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσματα.
  Εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι το Word και το Excel.

  Γ.

 • να τροποποιήσουν, μια εικόνα σε επίπεδο εικονοστοιχείου (pixel).
 • να διορθώσουν χρώματα και αντιθέσεις σε μια φωτογραφία,
 • να αφαιρέσουν ανεπιθύμητα στοιχεία, ή να συνθέσουν μια νέα από επιμέρους εικόνες.

 • Συνήθως συνοδεύονται από πλήθος φίλτρων,ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσματα.
  Εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι το Adobe Photoshop και το Gimp.

  Δ.

 • να τροποποιήσουν, μια εικόνα σε επίπεδο εικονοστοιχείου (pixel).
 • να διορθώσουν χρώματα και αντιθέσεις σε μια φωτογραφία,
 • να αφαιρέσουν ανεπιθύμητα στοιχεία, αλλά δεν μπορούν να συνθέσουν μια νέα από επιμέρους εικόνες.

 • Συνήθως συνοδεύονται από πλήθος φίλτρων,ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσματα.
  Εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι το Adobe Photoshop και το chrome.


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

  8η ερώτηση

  Μια εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο επιτρέπει στον χρήστη να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις, να εφαρμόσει φίλτρα και τρόπους μετάβασης μεταξύ των τμημάτων του έργου. Τέτοια προγράμματα είναι:

  2015-01-31 16:56:31

  Α. Το Avidemux και το Adobe premiere

  Β. Το Gimp και το Adobe phtoshop

  Γ. Το Power Point και το libreoffice

  Δ. Το Word και το libreoffice


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

  9η ερώτηση

  Τα πολυμέσα

  2015-01-31 17:02:39

  Α. αποτελούν τον συνδυασμό και των 5 παρακάτω μέσων όπως: κείμενο, ήχος, εικόνα, κινούμενη εικόνα (animation)και βίντεο.

  Β. αποτελούν τον συνδυασμό δύο τουλάχιστον μέσων όπως: κείμενο, ήχος, εικόνα, κινούμενη εικόνα (animation).

  Γ. αποτελούν τον συνδυασμό δύο τουλάχιστον μέσων όπως: κείμενο, ήχος, εικόνα, κινούμενη εικόνα (animation)και βίντεο.

  Δ. αποτελούν τον συνδυασμό δύο τουλάχιστον μέσων όπως: ήχος, εικόνα, κινούμενη εικόνα (animation)και βίντεο.


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

  10η ερώτηση

  Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος:

  2015-01-31 17:07:33

  Α. Εφαρμογές όπως το Adobe Flash και το Synfig Studio μας βοηθούν στη δημιουργία πολυμεσικού υλικού.

  Β. Μια εφαρμογή επιτραπέζιας τυπογραφίας επιτρέπει σε συντάκτες και σχεδιαστές να δημιουργήσουν βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά στην οθόνη ενός προσωπικού υπολογιστή. Παρέχει περισσότερο έλεγχο πάνω στον σχεδιασμό, τη διάταξη και την τυπογραφία από ό,τι ένας επεξεργαστής κειμένου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα QuarkXPress και Scribus.

  Γ. Η Σχεδίαση με Υποβοήθηση Υπολογιστή (CAD) χρησιμοποιεί λογισμικό για τη δημιουργία, τροποποίηση, ανάλυση ή βελτιστοποίηση ενός σχεδιασμού. Αντίστοιχα, στην Παραγωγή με Υποβοήθηση Υπολογιστή (CAM), το λογισμικό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο εργαλειομηχανών και συναφών μηχανημάτων στην παραγωγή αντικειμένων. Το AutoCAD και το Archimedes αποτελούν ενδεικτικές εφαρμογές CAD.

  Δ. Ενδεικτικά προγράμματα σχεδίασης που χρησιμοποιούν διανυσματικά γραφικά (vector graphics) είναι το Word και το Excel.


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

  11η ερώτηση

  Το ελεύθερο λογισμικό, όπως ορίζεται από το Ίδρυμα Ελευθέρου Λογισμικού (Free Software Foundation), είναι λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό.Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις εξής ελευθερίες:

  2015-01-31 17:13:36

  Α.

 • Ελευθερία 0: για χρήση του προγράμματος για οποιονδήποτε σκοπό.
 • Ελευθερία 1: για μελέτη και τροποποίηση του προγράμματος.
 • Ελευθερία 2: για αναδιανομή αντιγράφων του προγράμματος.
 • Ελευθερία 3: για βελτίωση και επανέκδοση του προγράμματος, προς το συμφέρον της κοινότητας των χρηστών.

 • Οι ελευθερίες 1 και 2 προϋποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού. Ένα πρόγραμμα θεωρείται ελεύθερο λογισμικό, όταν οι χρήστες του έχουν όλες τις παραπάνω ελευθερίες.

  Β.

 • Ελευθερία 0: για χρήση του προγράμματος για οποιονδήποτε σκοπό.
 • Ελευθερία 1: για μελέτη και τροποποίηση του προγράμματος.
 • Ελευθερία 2: για αναδιανομή αντιγράφων του προγράμματος.
 • Ελευθερία 3: για βελτίωση και επανέκδοση του προγράμματος, προς το συμφέρον της κοινότητας των χρηστών.

 • Οι ελευθερίες 1 και 3 προϋποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού. Ένα πρόγραμμα θεωρείται ελεύθερο λογισμικό, όταν οι χρήστες του έχουν όλες τις παραπάνω ελευθερίες.

  Γ.

 • Ελευθερία 0: για χρήση του προγράμματος για οποιονδήποτε σκοπό.
 • Ελευθερία 1: για μελέτη και τροποποίηση του προγράμματος.
 • Ελευθερία 2: για αναδιανομή αντιγράφων του προγράμματος.
 • Ελευθερία 3: για βελτίωση και επανέκδοση του προγράμματος, προς το συμφέρον της κοινότητας των χρηστών.

 • Οι ελευθερίες 1 και 3 προϋποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού. Ένα πρόγραμμα θεωρείται ελεύθερο λογισμικό, όταν οι χρήστες του 2 από τις παραπάνω ελευθερίες.

  Δ.

 • Ελευθερία 0: για χρήση του προγράμματος για οποιονδήποτε σκοπό.
 • Ελευθερία 1: για μελέτη και τροποποίηση του προγράμματος.
 • Ελευθερία 2: για αναδιανομή αντιγράφων του προγράμματος.
 • Ελευθερία 3: για βελτίωση και επανέκδοση του προγράμματος, προς το συμφέρον της κοινότητας των χρηστών.

 • Οι ελευθερίες 1 και 3 προϋποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού. Ένα πρόγραμμα θεωρείται ελεύθερο λογισμικό, όταν οι χρήστες του έχουν την ελευθερία 3.


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

  12η ερώτηση

  Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος:

  2015-01-31 17:32:14

  Α. Το ελεύθερο λογισμικό είναι διαφορετικό από το δωρεάν λογισμικό (freeware), το οποίο δεν απαιτεί πληρωμή για τη χρήση, όμως ο δημιουργός του διατηρεί όλα τα δικαιώματά του.

  Β. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα δεν σημαίνει απαραιτήτως ελεύθερο λογισμικό, αλλά αναφέρεται μόνο στο γεγονός πως επιτρέπεται σε κάθε χρήστη να εξετάσει και να χρησιμοποιήσει τη γνώση και τις δυνατότητες που προσφέρει ο παρεχόμενος πηγαίος κώδικας.

  Γ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η ελεύθερη αντιγραφή, διανομή και τροποποίηση του λογισμικού επιτρέπεται. Για τον λόγο αυτό, οι εκδόσεις ελεύθερου λογισμικού δεν κάνουν χρήση ειδικής άδειας.

  Δ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η ελεύθερη αντιγραφή, διανομή και τροποποίηση του λογισμικού δεν επιτρέπεται. Για τον λόγο αυτό, οι εκδόσεις ελεύθερου λογισμικού κάνουν χρήση ειδικής άδειας (free software licence).


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-31

  Έχει διαβαστεί: 742 φορές


  Κατηγορία:

  Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ02