Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

17 ερωτήσεις

1η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο, το κελί(ή τα κελιά) που έχουμε επιλέξει θα έχει(έχουν):

2016-04-04 11:48:57

Α. πλάγια γραφή

Β. έντονη γραφή

Γ. υπογράμμιση

Δ. εσοχή


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-04-04

2η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο, το κελί(ή τα κελιά) που έχουμε επιλέξει θα έχει(έχουν):

2016-04-04 11:53:31

Α. πλάγια γραφή

Β. έντονη γραφή

Γ. υπογράμμιση

Δ. εσοχή


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-04-04

3η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο το κελί(ή τα κελιά) που έχουμε επιλέξει θα έχει(έχουν):

2016-04-04 11:55:50

Α. πλάγια γραφή

Β. έντονη γραφή

Γ. υπογράμμιση

Δ. εσοχή


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-04-04

4η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο το κελί(ή τα κελιά) που έχουμε επιλέξει θα:

2016-04-04 11:58:44

Α. αλλάξει το χρώμα του κελιού(κελιών)

Β. αλλάξει το χρώμα της γραμματοσειράς του κελιού(κελιών)

Γ. Θα στοιχίσει το γράμματα στο κέντρο

Δ. Θα συγχωνεύσει το περιεχόμενο των κελιών


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-04-04

5η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο το κελί(ή τα κελιά) που έχουμε επιλέξει θα:

2016-04-04 12:03:42

Α. αλλάξει το χρώμα του κελιού(κελιών)

Β. αλλάξει το χρώμα της γραμματοσειράς του κελιού(κελιών)

Γ. Θα στοιχίσει το γράμματα στο κέντρο

Δ. Θα συγχωνεύσει το περιεχόμενο των κελιών


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-04-04

6η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο στο κελί(ή τα κελιά) που έχουμε επιλέξει θα πραγματοποιηθεί:

2016-04-04 12:06:16

Α. στοίχιση του περιεχομένου στα αριστερά του κελιού

Β. στοίχιση του περιεχομένου στα δεξιά του κελιού

Γ. στοίχιση του περιεχομένου στο κέντρο του κελιού

Δ. μια εσοχή στα αριστερά του κελιού


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-04-04

7η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο στο κελί(ή τα κελιά) που έχουμε επιλέξει θα πραγματοποιηθεί:

2016-04-04 12:13:55

Α. στοίχιση του περιεχομένου στα αριστερά του κελιού

Β. στοίχιση του περιεχομένου στα δεξιά του κελιού

Γ. στοίχιση του περιεχομένου στο κέντρο του κελιού

Δ. μια εσοχή στα αριστερά του κελιού


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-04-04

8η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο στο κελί(ή τα κελιά) που έχουμε επιλέξει θα πραγματοποιηθεί:

2016-04-04 12:16:21

Α. στοίχιση του περιεχομένου στα αριστερά του κελιού

Β. στοίχιση του περιεχομένου στα δεξιά του κελιού

Γ. στοίχιση του περιεχομένου στο κέντρο του κελιού

Δ. μια εσοχή στο κέντρο του κελιού


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-04-04

9η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο στο κελί(ή τα κελιά) που έχουμε επιλέξει θα:

2016-04-04 12:18:40

Α. πραγματοποιηθεί στοίχιση του περιεχομένου στα αριστερά

Β. πραγματοποιηθεί στοίχιση του περιεχομένου στα δεξιά

Γ. δημιουργηθεί μια εσοχή από τα δεξιά αν πατήσουμε το πρώτο κουμπί ή θα δημιουργηθεί μια εσοχή από τα αριστερά αν πατήσουμε το δεύτερο κουμπί

Δ. δημιουργηθεί μια εσοχή από τα αριστερά αν πατήσουμε το πρωτο κουμπί ή θα δημιουργηθεί μια εσοχή από τα δεξιά αν πατήσουμε το δεύτερο κουμπί


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-04-04

10η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο στο κελί(ή τα κελιά) που έχουμε επιλέξει θα:

2016-04-04 12:25:52

Α. συγχωνεύσει όλα τα κελιά σε ένα

Β. στοιχίσει τα περιεχόμενα όλων των κελιών

Γ. αντιγράψει τα περιεχόμενα όλων των κελιών σε ένα

Δ. διαγράψει τα περιεχόμενα όλων των κελιών


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-04-04

11η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Από το παραπάνω εικονίδιο επιλέγουμε:

2016-04-04 12:29:27

Α. τη γραμματοσειρά

Β. το μέγεθος των γραμμάτων

Γ. το ύψος των κελιών

Δ. το μήκος των κελιών


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-04-04

12η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Από το παραπάνω εικονίδιο επιλέγουμε:

2016-04-04 12:34:31

Α. τη γραμματοσειρά

Β. το μέγεθος των γραμμάτων

Γ. το ύψος των κελιών

Δ. το μήκος των κελιών


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-04-04

13η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο στο κελί που έχουμε επιλέξει θα πραγματοποιηθεί:

2016-12-11 21:43:28

Α. στοίχιση του περιεχομένου του κελιού στα αριστερά.

Β. στοίχιση του περιεχομένου του κελιού στα δεξιά.

Γ. αναδίπλωση του περιεχόμενου του κελιού.

Δ. συγχώνευση του περιεχόμενου του κελιού.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-12-11

14η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο στο κελί ή στα κελιά που έχουμε επιλέξει θα πραγματοποιηθεί:

2016-12-11 21:50:13

Α. Στοίχιση κάτω

Β. Στοίχιση επάνω

Γ. Κάθετο κεντράρισμα

Δ. συγχώνευση


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-12-11

15η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο στο κελί ή τα στα κελιά που έχουμε επιλέξει θα πραγματοποιηθεί:

2016-12-11 21:57:58

Α. Στοίχιση επάνω

Β. Συγχώνευση των κελιών

Γ. Στοίχιση κάτω

Δ. Κάθετο κεντράρισμα


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-12-11

16η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο στο κελί ή τα στα κελιά που έχουμε επιλέξει θα πραγματοποιηθεί:

2016-12-11 22:02:44

Α. Συγχώνευση των κελιών

Β. Στοίχιση επάνω

Γ. Στοίχιση κάτω

Δ. Κάθετο κεντράρισμα


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-12-11

17η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)

Αν πατήσουμε το παραπάνω εικονίδιο στο κελί που έχουμε επιλέξει θα :

2016-12-11 22:04:26

Α. προστεθεί χρώμα.

Β. προστεθεί περίγραμμα.

Γ. διαγραφει το περιεχόμενο.

Δ. προστεθεί εικόνα.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-12-11

Έχει διαβαστεί: 412 φορές


Κατηγορία:

Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ8-libre(Μορφοποίηση)