Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

17 ερωτήσεις

1η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9

Ποιον συνδυασμό πλήκτρων πρέπει να εφαρμόσουμε για να επιλέξουμε τα χρωματισμένα κελιά στην παραπάνω εικόνα
2012-04-22 19:41:05

Α. Δεξί κλικ ποντικιού + ctrl

Β. Αριστερό κλικ ποντικιού + ctrl

Γ. Δεξί κλικ ποντικιού + alt

Δ. Αριστερό κλικ ποντικιού + alt


Δημοσιεύτηκε στις: 2012-04-22

2η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9

Τo παραπάνω κουμπί στο excel
2012-04-22 19:46:28

Α. αλλάζει χρώμα σε ένα κελί

Β. αλλάζει το χρώμα των χαρακτήρων

Γ. Συγχωνεύει όσα κελιά επιλέγουμε σε ένα

Δ. Αλλάζει το μήκος μιας στήλης


Δημοσιεύτηκε στις: 2012-04-22

3η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9

Τo παραπάνω κουμπί στο excel
2012-04-21 19:46:28

Α. αλλάζει χρώμα σε ένα κελί

Β. αλλάζει το χρώμα των χαρακτήρων

Γ. Συγχωνεύει όσα κελιά επιλέγουμε σε ένα

Δ. Αλλάζει το μήκος μιας στήλης


Δημοσιεύτηκε στις: 2012-04-22

4η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9

Τo παραπάνω κουμπί στο excel
2012-04-21 29:16:28

Α. αλλάζει χρώμα σε ένα κελί

Β. αλλάζει το χρώμα των χαρακτήρων

Γ. Συγχωνεύει όσα κελιά επιλέγουμε σε ένα

Δ. Αλλάζει το μήκος μιας στήλης


Δημοσιεύτηκε στις: 2012-04-22

5η ερώτηση

Τα αρχεία που δημιουργεί το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων excel έχουν κατάληξη:

Α. .doc

Β. .xls

Γ. .ppt

Δ. .gif


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-27

6η ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω διευθύνσεις δεν είναι μηχανη αναζήτησης
2013-07-14 15:12:48

Α. www.google.gr

Β. www.altavista.gr

Γ. www.minedu.gr

Δ. www.yahoo.com


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-14

7η ερώτηση

Θεματικοί κατάλογοι στο διαδίκτυο είναι:
2013-07-14 15:14:08

Α. μεγάλες λίστες με συνδέσμους που οδηγούν σε ανάλογες ιστοσελίδες.

Β. υπηρεσία αναζήτησης με βάση κατάλληλες λέξεις κλειδιά που περιγράφουν περιληπτικά το θέμα για το οποίο ενδιαφερόμαστε

Γ. υπηρεσία αναζήτησης με βάση κατάλληλες προτάσεις κλειδιά που περιγράφουν αναλυτικά το θέμα για το οποίο ενδιαφερόμαστε

Δ. τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-14

8η ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις πιο πλήρης; Σημεία που πρέπει να προσέχουμε σε μια νέα ιστοσελίδα που επισκεπτόμαστε:
2013-07-14 15:16:06

Α. πόσο αισθητικά προσεγμένη,μήπως υπάρχουν συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη,πόσο πλούσια σε συνδέσεις είναι,αν καλύπτει με αρκετό υλικό και σε βάθος τα θέματα που παρουσιάζει.

Β. σε ποιον ανήκει η ιστοσελίδα,ποιος είναι ο σκοπός της,πόσο αισθητικά προσεγμένη,μήπως υπάρχουν συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη,πόσο πλούσια σε συνδέσεις είναι,αν καλύπτει με αρκετό υλικό και σε βάθος τα θέματα που παρουσιάζει.

Γ. σε ποιον ανήκει η ιστοσελίδα,ποιος είναι ο σκοπός της,πόσο αισθητικά προσεγμένη,μήπως υπάρχουν συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη

Δ. σε ποιον ανήκει η ιστοσελίδα,ποιος είναι ο σκοπός της,πόσο αισθητικά προσεγμένη,πόσο πλούσια σε συνδέσεις είναι,αν καλύπτει με αρκετό υλικό και σε βάθος τα θέματα που παρουσιάζει.


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-14

9η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9

Η παραπάνω εικόνα δείχνει το κελί:
2013-07-14 15:17:45

Α. 5C

Β. F5

Γ. C5

Δ. C5:F5


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-14

10η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9

Στην παραπάνω εικόνα στο κελί C5 έχει εφαρμοστεί η συνάρτηση:
2013-07-14 15:20:10

Α. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ(A1:A4)

Β. IF(A1:A4)

Γ. ΜΕΓΙΣΤΟΣ(A1:A4)

Δ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ(A1:A4)


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-14

11η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9

Η σειρά των παραπάνω πράξεων στα κελιά από C1 εως C4 είναι:
2013-07-14 15:23:56

Α. A1*B1,=A2+B2,=A3-B3,=A4/B4

Β. =A1/B1,=A2*B2,=A3+B3,=A4-B4

Γ. =A1+B1,=A2/B2,=A3*B3,=A4-B4

Δ. =A1+B1,=A2/B2,=A3-B3,=A4*B4


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-14

12η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9

Στην παραπάνω εικόνα εχουν χρωματιστεί οι περιοχές:
2013-07-14 15:25:37

Α. B3:B6 και B8:D8

Β. B4:D8

Γ. B4:B6 και B6:D8

Δ. B4:B6 και B8:D8


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-14

13η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9

Ποια εντολή πρέπει να γράψω στο κελί B7 για να πάρω τη πληροφορία(το 8)
2013-07-14 15:31:04

Α. =B3:B5

Β. =B5:B3

Γ. =B3/B5

Δ. =B5/B3


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-14

14η ερώτηση

Τα αρχεία που δημιουργεί το λογισμικό παρουσίασης powerpoint έχουν κατάληξη:
2013-07-14 15:33:04

Α. .doc

Β. .xls

Γ. .ppt

Δ. .gif


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-14

15η ερώτηση

Για να προβάλλουμε μια παρουσίαση σε powerpoint πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο:
2013-07-14 15:34:57

Α. F1

Β. F5

Γ. ESC

Δ. TAB


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-14

16η ερώτηση

Πως μπορούμε να μεταφέρουμε ένα γράφημα από το powerpoint στο excel ή word:
2013-07-14 15:36:42

Α. Με την αντιγραφή - επικόλληση

Β. Με την αντιγραφή - αποκοπή

Γ. Με την αποκοπή - αντιγραφή

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-14

17η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9

Ένα γράφημα μας βοηθάει:
2013-07-14 15:38:16

Α. να πραγματοποιήσουμε υπολογιστικές πράξεις

Β. να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα μας με οπτικό τρόπο

Γ. να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα μας με μη οπτικό τρόπο

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-14

Έχει διαβαστεί: 404 φορές


Κατηγορία:

Β_Γυμνασίου_εν3_κεφ7-8-9