Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

6 ερωτήσεις

1η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ1_C

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εικόνα απαντήστε στην ερώτηση.

Πόσα ~ Byte είναι τα 15 GB;

2016-10-01 11:51:21

Α. 1000 x 1000 x 15

Β. 1000 x 1000 x 1000 x 15

Γ. 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 15

Δ. 15 / 1000


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-10-01

2η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ1_C

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εικόνα απαντήστε στην ερώτηση.

Πόσα ~ MB είναι τα 800 GB;

2016-10-01 12:00:20

Α. 1000 x 1000 x 1000 x 800

Β. 1000 x 1000 x 800

Γ. 800

Δ. 1000 x 800


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-10-01

3η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ1_C

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εικόνα απαντήστε στην ερώτηση.

Πόσα ~ KB είναι τo 1 GB;

2016-10-01 12:05:52

Α. 1000 x 1000 x 1

Β. 1000 x 1000 x 1000 x 1

Γ. 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1

Δ. 1 / 1000


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-10-01

4η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ1_C

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εικόνα απαντήστε στην ερώτηση.

Πόσα ~ Byte είναι τo 1 TB;

2016-10-01 12:11:00

Α. 1000 x 1

Β. 1000 x 1000 x 1

Γ. 1000 x 1000 x 1000 x 1

Δ. 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-10-01

5η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ1_C

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εικόνα απαντήστε στην ερώτηση.

Ένα αρχείο A καταλαμβάνει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή 15 GB.

Ένα αρχείο B καταλαμβάνει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή 15 x 1024 MB.

Ποιο από τα δυο αρχεία είναι μεγαλύτερο;

2016-10-01 12:15:45

Α. Το αρχείο Α.

Β. Το αρχείο Β.

Γ. Τα δύο αρχεία Α και Β έχουν το ίδιο μέγεθος.

Δ. Δεν μπορούν να συγκριθούν τα δυο αρχεία.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-10-01

6η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ1_C

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εικόνα απαντήστε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;

2016-10-01 12:37:12

Α. Έχουμε ένα σκληρό δίσκο που έχει ελεύθερο χώρο 100 KB.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε στον σκληρό δίσκο ένα πρόγραμμα που έχει μέγεθος 1024 x 100 KB.

Β. Έχουμε ένα σκληρό δίσκο που έχει ελεύθερο χώρο 10 MB.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε στον σκληρό δίσκο ένα πρόγραμμα που έχει μέγεθος 1024 x 100 KB.

Γ. Έχουμε ένα σκληρό δίσκο που έχει ελεύθερο χώρο 100 GB.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε στον σκληρό δίσκο ένα πρόγραμμα που έχει μέγεθος 1024 x 100 KB.

Δ. Έχουμε ένα σκληρό δίσκο που έχει ελεύθερο χώρο 100 GB.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε στον σκληρό δίσκο ένα πρόγραμμα που έχει μέγεθος 1024 x 100 GB.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-10-01

Έχει διαβαστεί: 830 φορές


Κατηγορία:

Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ1_C