Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

7 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Δίνονται οι παρακάτω κάρτες με τη συγκεκριμένη σειρά που εμφανίζονται:

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω κάρτες απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση
Ο αριθμός 1 0 1 1 1 του δυαδικού συστήματος αντιστοιχεί στον αριθμό:

2016-09-30 19:45:42

Α. 20

Β. 22

Γ. 23

Δ. 24


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-09-30

2η ερώτηση

Δίνονται οι παρακάτω κάρτες με τη συγκεκριμένη σειρά που εμφανίζονται:

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω κάρτες απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση
Ο αριθμός 1 0 1 0 1 του δυαδικού συστήματος αντιστοιχεί στον αριθμό:

2016-09-30 19:47:42

Α. 20

Β. 21

Γ. 22

Δ. 23


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-09-30

3η ερώτηση

Δίνονται οι παρακάτω κάρτες με τη συγκεκριμένη σειρά που εμφανίζονται:

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω κάρτες απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση
Ο αριθμός 0 0 1 1 0 του δυαδικού συστήματος αντιστοιχεί στον αριθμό:

2016-09-30 19:49:42

Α. 3

Β. 4

Γ. 5

Δ. 6


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-09-30

4η ερώτηση

Δίνονται οι παρακάτω κάρτες με τη συγκεκριμένη σειρά που εμφανίζονται:

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω κάρτες απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση
Ο αριθμός 0 0 0 0 0 του δυαδικού συστήματος αντιστοιχεί στον αριθμό:

2016-09-30 19:55:42

Α. 0

Β. 1

Γ. 2

Δ. 3


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-09-30

5η ερώτηση

Δίνονται οι παρακάτω κάρτες με τη συγκεκριμένη σειρά που εμφανίζονται:

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω κάρτες απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση
Ο αριθμός 1 1 1 1 1 του δυαδικού συστήματος αντιστοιχεί στον αριθμό:

2016-09-30 19:56:42

Α. 30

Β. 31

Γ. 32

Δ. 33


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-09-30

6η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ1_Β

Ο αριθμός του δεκαδικού συστήματος που απεικονίζεται στην παραπάνω εικόνα αντιστοιχεί στον δυαδικό αριθμό:

2016-09-30 21:18:56

Α. 21

Β. 12

Γ. 1 1 1 0 1

Δ. 1 0 1 0 1


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-09-30

7η ερώτηση
Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ1_Β

Ο αριθμός του δεκαδικού συστήματος που απεικονίζεται στην παραπάνω εικόνα αντιστοιχεί στον δυαδικό αριθμό:

2016-09-30 22:18:56

Α. 10

Β. 01

Γ. 0 1 0 1 0

Δ. 1 0 1 0 1


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-09-30

Έχει διαβαστεί: 1158 φορές


Κατηγορία:

Β_Γυμνασίου_εν1_κεφ1_Β