Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

4 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Ποια στοιχεία αποτελούν τα δεδομένα ενός προβλήματος

Α. Τα στοιχεία που παίρνουμε από την επεξεργασία του προβλήματος

Β. Τα στοιχεία που μας μεταδίδουν μια επιπρόσθετη γνώση για το πρόβλημα

Γ. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία του προβλήματος

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-24

2η ερώτηση

Τι ονομάζουμε πληροφορία

Α. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την επεξεργασία των δεδομένων και μας μεταδίδουν μια επιπρόσθετη γνώση

Β. Τα στοιχεία που παίρνουμε από την αποθήκευση των δεδομένων και δεν μας μεταδίδουν επιπρόσθετη γνώση

Γ. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία των δεδομένων και δεν μας μεταδίδουν επιπρόσθετη γνώση

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-24

3η ερώτηση
Α_Γυμνασίου_εν1_κεφ1

Τι ονομάζουμε κύκλο επεξεργασίας των δεδομένων

Α. Οταν τα δεδομενα αποτελούν στην συνέχεια νεα δεδομένα σε μια επεξεργασία

Β. Οταν δεν χρησιμοποιούμε δεδομενα σε μια επεξεργασία

Γ. Οταν οι πληροφορίες αποτελούν στην συνέχεια πληροφορίες σε μια νέα επεξεργασία

Δ. Οταν οι πληροφορίες αποτελούν στην συνέχεια δεδομένα σε μια νέα επεξεργασία


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-06-24

4η ερώτηση

Με τι ασχολείται η Πληροφορική;
2013-07-14 15:48:09

Α. Η επιστήμη που ασχολείται μόνο με τη συλλογή και την αποθήκευση των πληροφοριών, με την βοήθεια του υπολογιστή.

Β. Η επιστήμη που εξετάζει με ποια τεχνικά μέσα και με ποιές διαδικασίες μπορούμε να συλλεξουμε και να αποθηκεύσουμε δεδομένα, να τα επεξεργαστούμε,να μεταδώσουμε τις χρήσιμες πληροφορίες που παράγονται και να τις αποθηκεύσουμε.Επίσης ασχολείται με την σημασία και την χρησιμότητα των πληροφοριών σε διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες

Γ. Η επιστήμη που ασχολείται μόνο με την αποθήκευση των πληροφοριών, χωρίς την βοήθεια του υπολογιστή.

Δ. Η επιστήμη που ασχολείται μόνο με τη μετάδοση των πληροφοριών, με την βοήθεια του υπολογιστή.


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-14

Έχει διαβαστεί: 149 φορές


Κατηγορία:

Α_Γυμνασίου_εν1_κεφ1