Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

4 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Ποιος από τους παρακάτω αλγόριθμους υπολογίζει το γινόμενο δυο αριθμών;

2017-09-11 13:08:52

Α.
Αλγόριθμος γινόμενο
Διάβασε Α, Β
SUM <- A + B
Εμφάνισε SUM
Τέλος γινόμενο

Β.
Αλγόριθμος γινόμενο
Διάβασε Α, Β
SUM <- A - B
Εμφάνισε SUM
Τέλος γινόμενο

Γ.
Αλγόριθμος γινόμενο
Διάβασε Α, Β
SUM <- A * B
Εμφάνισε SUM
Τέλος γινόμενο

Δ.
Αλγόριθμος γινόμενο
Διάβασε Α, Β
SUM <- A / B
Εμφάνισε SUM
Τέλος γινόμενο


Δημοσιεύτηκε στις: 2017-09-11

2η ερώτηση

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:

Αλγόριθμος Άσκηση2
Διάβασε Α
Γ <- Α/4
Β <- Γ*Γ -1
Εμφάνισε Β
Τέλος Άσκηση2

Αν στο Α δώσουμε την τιμή 4 , τότε ποια θα είναι η τιμή που θα εμφανιστεί αμέσως μετά την εκτέλεση του παραπάνω αλγόριθμου;

2017-09-11 13:13:23

Α. 4

Β. 3

Γ. 0

Δ. 15


Δημοσιεύτηκε στις: 2017-09-11

3η ερώτηση

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:

Αλγόριθμος υπολογισμός
Διάβασε χ
α <- 2+χ
β <- α+2
ψ <- α*β
ψ <- ψ*2
Εμφάνισε ψ
Τέλος υπολογισμός

Αν δοθεί στον χ η τιμή 2, ποια είναι η τιμή του ψ που θα εμφανιστεί

2017-09-11 13:20:08

Α. 2

Β. 4

Γ. 24

Δ. 48


Δημοσιεύτηκε στις: 2017-09-11

4η ερώτηση

Ποια εντολή πρέπει να συμπληρωθεί στον παρακάτω αλγόριθμο ώστε να υπολογίζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου;


Αλγόριθμος εμβ_τριγώνου
Διαβασε α,β
________________
Εμφάνισε Ε
Τέλος εμβ_τριγώνου

2017-09-11 13:26:17

Α. Ε <- α * β

Β. Ε <- (χ * β) / 2

Γ. Ε <- (α * β) / 2

Δ. Ε <- (α * β) / 4


Δημοσιεύτηκε στις: 2017-09-11

Έχει διαβαστεί: 413 φορές


Κατηγορία:

ΑΕΠΥ_κεφ_2_2_7_2