Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

3 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Αλγόριθμος είναι

2015-11-08 12:16:00

Α. μια μη πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος.

Β. μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε μη πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος.

Γ. μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος.

Δ. μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην ανάλυση ενός προβλήματος.


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-08

2η ερώτηση

Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

2015-11-08 14:30:35

Α.

 • Φυσική γλώσσα όπου η αναπαράσταση γίνεται με την ομιλούμενη γλώσσα, μέσω της οποίας περιγράφονται τα βήματα επίλυσης του προβλήματος. Ωστόσο, με τη φυσική γλώσσα μπορούν να παρατηρηθούν ασάφειες στις οδηγίες.
 • Μεθοδολογίες διαγραμματικής αναπαράστασης αλγορίθμωνη οποία είναι μια υποθετική γλώσσα για την αναπαράσταση αλγορίθμων με στοιχεία από κάποιες γλώσσες προγραμματισμού, παραλείποντας λεπτομέρειες που δεν είναι ουσιαστικές για την ανθρώπινη κατανόηση του αλγορίθμου.
 • Γλώσσα προγραμματισμού η οποία είναι μια τεχνητή γλώσσα, που έχει αναπτυχθεί για να δημιουργεί ή να εκφράζει προγράμματα για τον υπολογιστή. Η αναπαράσταση των αλγορίθμων με γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να γίνει είτε με οπτικές είτε με κειμενικές γλώσσες προγραμματισμού.
 • Ψευδοκώδικα ή ψευδογλώσσα που συνιστούν έναν γραφικό τρόπο παρουσίασης του αλγόριθμου.
 • Β.

 • Ψευδοκώδικα ή ψευδογλώσσα όπου η αναπαράσταση γίνεται με την ομιλούμενη γλώσσα, μέσω της οποίας περιγράφονται τα βήματα επίλυσης του προβλήματος. Ωστόσο, με τη φυσική γλώσσα μπορούν να παρατηρηθούν ασάφειες στις οδηγίες.
 • Φυσική γλώσσα η οποία είναι μια υποθετική γλώσσα για την αναπαράσταση αλγορίθμων με στοιχεία από κάποιες γλώσσες προγραμματισμού, παραλείποντας λεπτομέρειες που δεν είναι ουσιαστικές για την ανθρώπινη κατανόηση του αλγορίθμου.
 • Γλώσσα προγραμματισμού η οποία είναι μια τεχνητή γλώσσα, που έχει αναπτυχθεί για να δημιουργεί ή να εκφράζει προγράμματα για τον υπολογιστή. Η αναπαράσταση των αλγορίθμων με γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να γίνει είτε με οπτικές είτε με κειμενικές γλώσσες προγραμματισμού.
 • Μεθοδολογίες διαγραμματικής αναπαράστασης αλγορίθμων που συνιστούν έναν γραφικό τρόπο παρουσίασης του αλγόριθμου.
 • Γ.

 • Ψευδοκώδικα ή ψευδογλώσσα όπου η αναπαράσταση γίνεται με την ομιλούμενη γλώσσα, μέσω της οποίας περιγράφονται τα βήματα επίλυσης του προβλήματος. Ωστόσο, με τη φυσική γλώσσα μπορούν να παρατηρηθούν ασάφειες στις οδηγίες.
 • Γλώσσα προγραμματισμού η οποία είναι μια υποθετική γλώσσα για την αναπαράσταση αλγορίθμων με στοιχεία από κάποιες γλώσσες προγραμματισμού, παραλείποντας λεπτομέρειες που δεν είναι ουσιαστικές για την ανθρώπινη κατανόηση του αλγορίθμου.
 • Φυσική γλώσσα η οποία είναι μια τεχνητή γλώσσα, που έχει αναπτυχθεί για να δημιουργεί ή να εκφράζει προγράμματα για τον υπολογιστή. Η αναπαράσταση των αλγορίθμων με γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να γίνει είτε με οπτικές είτε με κειμενικές γλώσσες προγραμματισμού.
 • Μεθοδολογίες διαγραμματικής αναπαράστασης αλγορίθμων που συνιστούν έναν γραφικό τρόπο παρουσίασης του αλγόριθμου.
 • Δ.

 • Φυσική γλώσσα όπου η αναπαράσταση γίνεται με την ομιλούμενη γλώσσα, μέσω της οποίας περιγράφονται τα βήματα επίλυσης του προβλήματος. Ωστόσο, με τη φυσική γλώσσα μπορούν να παρατηρηθούν ασάφειες στις οδηγίες.
 • Ψευδοκώδικα ή ψευδογλώσσα η οποία είναι μια υποθετική γλώσσα για την αναπαράσταση αλγορίθμων με στοιχεία από κάποιες γλώσσες προγραμματισμού, παραλείποντας λεπτομέρειες που δεν είναι ουσιαστικές για την ανθρώπινη κατανόηση του αλγορίθμου.
 • Γλώσσα προγραμματισμού η οποία είναι μια τεχνητή γλώσσα, που έχει αναπτυχθεί για να δημιουργεί ή να εκφράζει προγράμματα για τον υπολογιστή. Η αναπαράσταση των αλγορίθμων με γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να γίνει είτε με οπτικές είτε με κειμενικές γλώσσες προγραμματισμού.
 • Μεθοδολογίες διαγραμματικής αναπαράστασης αλγορίθμων που συνιστούν έναν γραφικό τρόπο παρουσίασης του αλγόριθμου.

 • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-08

  3η ερώτηση

  Οι πιο συνήθεις τύποι δεδομένων είναι οι ακόλουθοι

  2015-11-08 14:57:36

  Α.

 • Ακέραιος τύπος: για την αναπαράσταση ακεραίων αριθμών.
 • Πραγματικός τύπος: για την αναπαράσταση πραγματικών αριθμών.
 • Λογικός τύπος: για την αναπαράσταση λογικών δεδομένων.
 • Αριθμητικός τύπος: για την αναπαράσταση αριθμητικών δεδομένων.
 • Β.

 • Αριθμητικός τύπος: για την αναπαράσταση ακεραίων αριθμών.
 • Πραγματικός τύπος: για την αναπαράσταση πραγματικών αριθμών.
 • Λογικός τύπος: για την αναπαράσταση λογικών δεδομένων.
 • Αλφαριθμητικός τύπος: για την αναπαράσταση αλφαριθμητικών δεδομένων.
 • Γ.

 • Ακέραιος τύπος: για την αναπαράσταση ακεραίων αριθμών.
 • Πραγματικός τύπος: για την αναπαράσταση πραγματικών αριθμών.
 • Λογικός τύπος: για την αναπαράσταση λογικών δεδομένων.
 • Αλφαριθμητικός τύπος: για την αναπαράσταση αλφαριθμητικών δεδομένων.
 • Δ.

 • Πραγματικός τύπος: για την αναπαράσταση ακεραίων αριθμών.
 • Ακέραιος τύπος: για την αναπαράσταση πραγματικών αριθμών.
 • Λογικός τύπος: για την αναπαράσταση λογικών δεδομένων.
 • Αλφαριθμητικός τύπος: για την αναπαράσταση αλφαριθμητικών δεδομένων.

 • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-08

  Έχει διαβαστεί: 435 φορές


  Κατηγορία:

  ΑΕΠΥ_κεφ_2_2_1-εως-2_2_6