Νικόλαος Παπάζογλου

Προτεινόμενες
Σελίδες
- Μαθήματα

Προτεινόμενες
Εργασίες
Ερευνητικές_Εργασίες
Χρήστες
Όνομα:
Κωδικός:

Β Τάξη - Μαθηματικά

1. Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020

Μαθηματικά Β Τάξης Γυμνασίου

Διδακτικό Έτος 2019-2020

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά, Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου:

ΜΕΡΟΣ Α

Κεφ. 7ο: Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί

7.7 Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών.
7.8 Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό
7.9 Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο


Από το βιβλίο «Μαθηματικά Β  Γυμνασίου» των Παναγιώτη Βλάμου, Παναγιώτη Δρούτσα, Γεωργίου Πρέσβη, Κωνσταντίνου Ρεκούμη:

ΜΕΡΟΣ Α

Κεφ. 1ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

1.1 Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις
1.2 Εξισώσεις α βαθμού
1.4 Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων

Κεφ. 2ο: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2.1 Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού
2.2 Άρρητοι αριθμοί – Πραγματικοί αριθμοί
2.3 Προβλήματα

Κεφ. 3ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

3.1 Η έννοια της συνάρτησης
3.2 Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης (χωρίς τις εφαρμογές
2 και 3).
3.3 Η συνάρτηση y = αx
3.4 Η συνάρτηση y = αx + β (χωρίς τις υποπαραγράφους: «Η εξίσωση της μορφής «
αx + βy = γ » και «Σημεία τομής της ευθείας αx + βy = γ με τους άξονες»).
3.5 Η συνάρτηση y = α /x – Η υπερβολή

Κεφ. 4ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

4.1 Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός – Δείγμα
4.2 Γραφικές Παραστάσεις
4.5 Μέση τιμή – Διάμεσος (χωρίς την υποπαράγραφο: «Μέση τιμή ομαδοποιημένης κατανομής»)

ΜΕΡΟΣ Β

Κεφ. 1ο: ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

1.1 Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας
1.2 Μονάδες μέτρησης επιφανειών
1.3 Εμβαδά επίπεδων σχημάτων
1.4 Πυθαγόρειο θεώρημα

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

2.1 Εφαπτομένη οξείας γωνίας
2.2 Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας (χωρίς την παρατήρηση β της σελίδας 143).

Κεφ. 3ο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

3.1 Εγγεγραμμένες γωνίες

3.2 Κανονικά πολύγωνα
3.3 Μήκος κύκλου
3.5 Εμβαδόν κυκλικού δίσκου

Κεφ. 4ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ

4.2 Στοιχεία και εμβαδόν πρίσματος και κυλίνδρου
4.3 Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου
4.4 Η πυραμίδα και τα στοιχεία της
4.6 Η σφαίρα και τα στοιχεία της

  Δείτε όλο το έγγραφο

Υ.ΠΑΙ.Θ. 130254/22-08-2019


Άρθρα
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 7ο Α ΜΕΡΟΥΣ Μαθηματικών Α Γυμνασίου (Να διατεθούν 10 ώρες)

Α Μέρος

Επανάληψη βασικών εννοιών (αρνητικοί αριθμοί, απόλυτη τιμή, αντίθετος αριθμού) και διαδικασιών (πράξεις) από τις προηγούμενες παραγράφους (3 ώρες).

7.7 Δεκαδική μορφή ρητών αρ&....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 22:15:54
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 1ο - Εξισώσεις (Να διατεθούν 13 ώρες)

Α Μέρος

1.1 Η έννοια της μεταβλητής - Aλγεβρικές παραστάσεις (Να διατεθούν 4 ώρες) http://ebooks.edu.gr

Να δοθεί προτεραιότητα σε ασκήσεις αλγεβρικής έκφρασης ποσοτήτων π....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 22:14:41
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 2ο - Πραγματικοί αριθμοί (Να διατεθούν 7 ώρες)

Α Μέρος

2.1 Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού (Να διατεθούν 3 ώρες) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/372/2488,9547/ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:

- Η αφόρμηση για την εισαγωγή της έννοιας της τετρ&alpha....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 22:11:10
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 3ο - Συναρτήσεις (Να διατεθούν 18 ώρες)

3.1  H έννοια της συνάρτησης (Να διατεθούν 3 ώρες) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/372/2488,9551/ 

Η χρήση γράμματος ως μεταβλητής και όχι μόνο ως άγνωστου σε μια εξίσωση είναι κάτι που δεν έχει γίνε&iota....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 22:05:31
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 4ο - Περιγραφική Στατιστική (Να διατεθούν 8 ώρες)

4.1 Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός – Δείγμα http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/372/2488,9557/ ,

4.2 Γραφικές παραστάσεις http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/372/2488,9558/ και

4.5 Μέση τιμή - Διάμεσος  

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 22:00:38
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

Β Μέρος - Κεφάλαιο 1ο - Εμβαδά επίπεδων σχημάτων (Να διατεθούν 14 διδακτικές ώρες)

1.1 Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας (Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/372/2488,9567/ 

Για τις δυσκολίες των μαθητών σχετικά με την έννοια της μέτρησης, βλέπε h....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 21:32:09
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

Β Μέρος - Κεφάλαιο 2ο - Τριγωνομετρία (Να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες)

2.1 Εφαπτομένη οξείας γωνίας (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/372/2488,9573/ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:

  • Δραστηριότητα 1 σ. 136.
  • Εφαρμογές 1 & 2 σ. 138.
  • Εφαρμογή 3 σ. 139.
  • Ερώτηση &kappa....
Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 21:18:51
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

Β Μέρος - Κεφάλαιο 3ο - Μέτρηση Κύκλου (Να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες)

3.1 Εγγεγραμμένες γωνίες  (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/372/2488,9581/ 

Λόγω της εξαίρεσης από την διδακτέα ύλη της Α Γυμνασίου της §1.12 (επίκεντρη γωνία, σχέση &epsi....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 20:05:16
Κατηγορία:Μαθήματα_B_Γυμν

Β Μέρος - Κεφάλαιο 4ο - Γεωμετρικά Στερεά (Να διατεθούν 11 διδακτικές ώρες)

Για τις δυσκολίες των μαθητών σχετικά με την έννοια της μέτρησης, βλέπε http://ebooks.edu.gr/new/ps.php  , στο 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ/ Β. Οδηγοί για τον Εκπαιδε&upsilon....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-01 00:27:00
1η σελίδα σε σύνολο 1

1

Προτεινόμενες Εργασίες

Ερευνητικές_Εργασίες

Συντάκτης: nckpap
2020-03-22
Υλοποίηση: 0 φορές

Η σελίδα κατέβηκε με ταχύτητα περίπου 6.803 Μbps
Σελίδες

ΑναζήτησηE - Βιβλιοθήκη

2017-09-03 13:11:46
Τα 5 πιο δημοφιλή Άρθρα


Μετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλληΜετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλλη
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
13661 Aναγνώσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
6793 Aναγνώσεις

Εμφωλευμένοι ΒρόχοιΕμφωλευμένοι Βρόχοι
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
4319 Aναγνώσεις

Αλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκωνΑλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκων
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
4091 Aναγνώσεις

Εφαρμογές Πληροφορικής - Γραπτές εξετάσειςΕφαρμογές Πληροφορικής - Γραπτές εξετάσεις
Εξετάσεις
3290 Aναγνώσεις

Τα 5 πιο πρόσφατα στην Βιβλιοθήκη


Ύλη
2021-01-27 16:39:20

Ύλη
2021-01-27 16:38:03

Νομοθεσία
2021-01-21 17:41:21

Νομοθεσία
2021-01-21 17:40:10

Νομοθεσία
2021-01-21 17:38:23

Οι 5 πιο πρόσφατοι Σύνδεσμοι


http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko
Νόμοι
2021-01-27

http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida
Νόμοι
2021-01-21

http://users.sch.gr/ndelis/thales/askGA.html
Online Εφαρμογές
2020-09-27

http://www.pe03.gr/
Μαθήματα
2018-09-03

https://www.ebooks4greeks.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
Μαθήματα
2018-09-03