Νικόλαος Παπάζογλου

Περιεχόμενα - (77)
HTML

Αντιμετώπιση_προβλημάτων_Υλικού

Δίκτυα

Κοινωνικά_Δίκτυα

Λειτουργικά_συστήματα

Παγκόσμιος_ιστός

Πληροφοριακά_Συστήματα

Προγραμματισμός

Πρωτόκολλα_Δικτύου

Τεχνητή_Νοημοσύνη

Υπηρεσίες_μέσω_Διαδικτύου

Χρωματικά_Πρότυπα

Χρήστες
Όνομα:
Κωδικός:

Λεξικό

A


 • Animoto – δημιουργία βίντεο στο σύννεφο

Ένα ακόμη παράδειγμα εφαρμογής νέφους που ανήκει στο μοντέλο SaaS είναι το animoto.com.

Πρόκειται για εφαρμογή δημιουργίας βίντεο όπου ο χρήστης ανεβάζει φωτογραφίες και, αξιοποιώντας το περιβάλλον της εφαρμογής νέφους, συνθέτει βίντεο.

Σύμφωνα με τη σύγχρονη τάση των εφαρμογών νέφους, η εφαρμογή animoto διατίθεται μέσω υπολογιστών και φορητών συσκευών.

Είναι μάλιστα από τις εφαρμογές νέφους που διαθέτουν εκπαιδευτική έκδοση, όπου ο εκπαιδευτικός διαχειρίζεται λογαριασμούς μαθητών και παρακολουθεί την πρόοδό τους.  Αναγνώσεις: 1
  Πηγή: Βιβλίο Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γενικού Λυκείου
Μήνας - Ημέρα:03-18

 • App Inventor

Η ανάγκη για εύκολη ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές με Android οδήγησε αρχικά τα εργαστήρια της Google στη δημιουργία του App Inventor, ενός ελεύθερου, διαδικτυακού καιοπτικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος με πλακίδια (blocks),όπως και το Scratch.

Στη συνέχεια, το γνωστό κορυφαίο αμερικάνικο πανεπιστήμιο MIT (Massachusetts Institute of Technology) ανέλαβε την ανάπτυξη και συντήρηση αυτού. Ακόμα και ένας αρχάριος χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο App Inventor και με διαδικασία «σύρε και άφησε» να συνδυάσει πλακίδια και να ανα πτύξει εφαρμογές για φορητές συσκευές με Android, το οποίο επίσης κατασκεύασε η Google βασισμένη στο ελεύθερο κι ανοικτό λειτουργικό σύστημα για υπολογιστές Linux.

Τα πλακίδια ενώνονται μόνο όταν προκύπτει συντακτικά σωστό πρόγραμμα, και η τελική εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί και να δοκιμαστεί είτε απευθείας σε συσκευή που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή του χρήστη (ενσύρματα με USB ή ασύρματα με WiFi) είτε σε ενσωματωμένο emulator (προσομοιωτή κινητού τηλεφώνου).  Αναγνώσεις: 1
  Πηγή: Βιβλίο Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γενικού Λυκείου
Μήνας - Ημέρα:03-05

B


 • Bitrate

Ο ρυθμός της ταχύτητας με την οποία μεταφέρονται τα bits.

Εκφράζει σε αναλογία και την ποιότητα που μπορεί να έχει κάποιο multimedia αρχείο.  Αναγνώσεις: 1
Μήνας - Ημέρα:01-10

 • Blogs - Ιστολόγια

Το ιστολόγιο αποτελεί στην ουσία ένα διαδικτυακό ημερολόγιο, καθώς οι καταχωρίσεις σε αυτό γίνονται αυστηρά χρονολογικά και συνήθως εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά (οι πιο πρόσφατες πρώτα).

Ένα τυπικό ιστολόγιο διαθέτει καταρχάς τον τίτλο του καθώς και μια περιγραφή που εξηγεί σε τι αναφέρεται.

Κατόπιν, το κύριο μέρος αποτελούν οι αναρτημένες καταχωρίσεις, ενώ υπάρ- χουν συνήθως και πλαϊνές στήλες, οι οποίες αναφέρουν συνδέσμους, ετικέτες, ημερολόγιο, κ.ά.

Κάθε καταχώριση ενός ιστολογίου διαθέτει τίτλο και ημερομηνία ανάρτησης, και μπορεί να περιέχει εκτός από κείμενο και εικόνες, ήχο ή βίντεο καθώς και συνδέσμους σε άλλες σελίδες.

Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει ή και να διαγράψει μία ήδη αναρτημένη καταχώριση. Μπορεί επίσης να αποθηκεύσει μία καταχώριση στο πρόχειρο, χωρίς να την αναρτήσει μέχρι να ολοκληρωθεί.

Ο χρήστης είναι στην ουσία ο συντάκτης του ιστολογίου. Οι άλλοι χρήστες μπορούν να δουν τις αναρτήσεις και να προσθέσουν κάτω από κάθε ανάρτηση τα δικά τους σχόλια.

Αν και οι χρήστες δεν συνδέονται μεταξύ τους με την κλασική έννοια του όρου, η ευκολία δημιουργίας των ιστολογίων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των Κοινωνικών Δικτύων.

Για πρώτη φορά ο χρήστης δεν χρειαζόταν να είναι προγραμματιστής, για να αναρτήσει περιεχόμενο στο διαδίκτυο, καθώς η εφαρμογή των ιστολογίων τού επέτρεπε να επικεντρωθεί στο περιεχόμενο και όχι στον κώδικα διαχείρισης της ιστοσελίδας.

Υπηρεσίες ιστολογίων παρέχουν πολλές εταιρείες και οργανι- σμοί, όπως οι blogger, wordpress και blogs.sch.gr του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.  Αναγνώσεις: 1
  Πηγή: Βιβλίο Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γενικού Λυκείου
Μήνας - Ημέρα:01-13

C


 • CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-blacK)

Χρωματικό μοντέλο που χρησιμοποιεί ως βασικά χρώματα το κυανό, το πορφυρό (ιώδες), το κίτρινο και το μαύρο και χρησιμοποιείται κυρίως στην τυπογραφία.  Αναγνώσεις: 1
Μήνας - Ημέρα:01-10

 • CSS - Καθορίζοντας την εμφάνιση

Η CSS, αρχικά των λέξεων Cascading Style Sheets (αλληλουχίες φύλλων στυλ), είναι μια γλώσσα σήμανσης για τον καθορισμό της μορφής και εμφάνισης εγγράφων HTML.

Περιλαμβάνει κανόνες που καθορίζουν τη διάταξη και τη μορφοποίηση των στοιχείων ενός εγγράφου HTML.

Οι κανόνες αυτοί είναι ανεξάρτητοι από το ίδιο το έγγραφο HTML. Επιτρέπουν στον συντάκτη να εστιάσει στη δομή και το περιεχόμενο του εγγράφου με τη γλώσσα HTML και να καθορίσει αυτόνομα και ανεξάρτητα τη διάταξη και την εμφάνισή του.

Ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει την προσαρμογή της διάταξης και της εμφάνισης ενός εγγράφου HTML ανεξάρτητα από το ίδιο το έγγραφο HTML, και επιτυγχάνεται συνήθως με την καταγραφή των κανόνων σε ξεχωριστά αρχεία.

Η χρήση ενός συνόλου κανόνων CSS γίνεται συνήθως με σύνδεση του αντίστοιχου αρχείου με επέκταση .css μέσα στο έγγραφο HTML.  Αναγνώσεις: 2
  Πηγή: Βιβλίο Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γενικού Λυκείου
Μήνας - Ημέρα:01-26

 • Cloud - Εφαρμογές νέφους

Στο μοντέλο παροχής υπηρεσιών νέφους, όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να διακρίνει τεχνικές λεπτομέρειες.

Η χρηστικότητα, η διαθεσιμότητα και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών είναι το κύριο κριτήριο επιλογής τους.

Με τον τρόπο αυτό οι υπηρεσίες διατίθενται πέρα από γεωγραφικά όρια και, συνήθως, μέσω σύνθετων δικτυακών υποδομών και υπολογιστικών συστημάτων. Ένα «σύννεφο» σκιάζει και καλύπτει όλες αυτές τις λεπτομέρειες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις υπηρεσίες νέφους συνοψίζονται στα παρακάτω:

Εξυπηρέτηση κατ απαίτηση:

άμεσα και χωρίς καθυστέρηση ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, όταν το επιθυμήσει, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση.

Ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο:

οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες σε όλο το δίκτυο και είναι προσβάσιμες μέσα από σταθερούς μηχανισμούς και με οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή.

Διαθεσιμότητα πόρων:

η υπηρεσία χρησιμοποιεί πόρους όπως υπολογιστικό χρόνο και αποθηκευτικό χώρο, που μοιράζονται σε πολλούς χρήστες.

Γρήγορη ευελιξία:

η υπηρεσία μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα χωρίς πρόβλημα και να αντιμετωπίσει περιόδους ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου.

Υπηρεσία μέτρησης:

η υπηρεσία καταγράφει τη χρήση, ώστε ανάλογα με τη χρήση να γίνεται χρέωση ή βελτιστοποίηση της υπηρεσίας.  Αναγνώσεις: 2
  Πηγή: Βιβλίο Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γενικού Λυκείου
Μήνας - Ημέρα:03-15

E


 • EMAIL - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η κυριότερη υπηρεσία Διαδικτύου που αφορά στην επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του εξακολουθεί να παραμένει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που αφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα.

Ο αποστολέας και ο παραλήπτης αναγνωρίζεται από μία μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει τη διεύθυνση του οργανισμού και το όνομα χρήστη.

Η διακίνηση του μηνύματος γίνεται με αξι- οποίηση των πρωτοκόλλων SMTP, POP3 και IMAP.  Αναγνώσεις: 1
  Πηγή: Βιβλίο Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γενικού Λυκείου
Μήνας - Ημέρα:03-23

 • Embedding - Ενσωμάτωση

Η εισαγωγή βίντεο και ήχου σε ένα έγγραφο HTML είναι ένα παράδειγμα ενσωμάτωσης περιεχομένου. 

Ο κώδικας με την ετικέτα iframe πρέπει να εισαχθεί στην ιστοσελίδα, για να εμφανιστεί το σχετικό βίντεο. 

Η ενσωμάτωση πραγματοποιείται με εισαγωγή του κώδικα ενσωμάτωσης που δίνει η ιστοσελίδα η οποία έχει το περιεχόμενο, στην ιστοσελίδα που θέλει να το ενσωματώσει.

Η κυριότερη ετικέτα που χρησιμοποιείται για ενσωμάτωση περιεχομένου είναι η iframe, η οποία υποστηρίζει μεταξύ των άλλων ιδιότητες καθορισμού μεγέθους και η οποία λειτουργεί ως ένα κομμάτι ξεχωριστής πλοήγησης μέσα σε μια ιστοσελίδα.

Η ενσωμάτωση μπορεί επίσης να επιτευχθεί με χρήση της ετικέτας div σε συνδυασμό με κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού Javascript.

Παρόλα αυτά δεν απαιτείται καμία γνώση, για να μπορέσει κανείς να ενσωματώσει περιεχόμενο. Αρκεί να γίνει αντιγραφή του κώδικα ενσωμάτωσης και επικόλληση στο έγγραφο HTML της ιστοσελίδας μας.  Αναγνώσεις: 1
  Πηγή: Βιβλίο Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γενικού Λυκείου
Μήνας - Ημέρα:01-25

F


 • FTP - Μεταφορά αρχείων και περιεχομένου

Το FTP (file transfer protocol) αφορά στη μεταφορά αρχείων μέσω Διαδικτύου. Πρόκειται για μια από τις παλαιότερες υπηρεσίες του Διαδικτύου που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, πολύ συχνά χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο τελικός χρήστης.

Υπάρχουν προγράμματα που αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του FTP, όπως το Filezilla, το οποίο είναι λογισμικό δωρεάν και ανοικτού κώδικα, με γραφικό περιβάλλον. Επίσης, όλα τα σύγχρονα προγράμματα πλοήγησης υποστηρίζουν το FTP για μεταφορά αρχείων.

Για την πρόσβαση σε έναν άλλο υπολογιστή με FTP απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης. Μόνο στην περίπτωση ελεύθερης πρόσβασης, που ονομάζεται «ανώνυμο ftp» (anonymous ftp) o υπολογιστής επιτρέπει τη σύνδεση σε οποιονδήποτε χρήστη.  Αναγνώσεις: 1
  Πηγή: Βιβλίο Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γενικού Λυκείου
Μήνας - Ημέρα:03-25
1η σελίδα σε σύνολο 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Σελίδες

ΑναζήτησηΤα 5 πιο δημοφιλή Άρθρα


Μετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλληΜετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλλη
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
31861 Aναγνώσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
10509 Aναγνώσεις

Αλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκωνΑλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκων
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
9534 Aναγνώσεις

ΠΙΝΑΚΕΣΠΙΝΑΚΕΣ
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
8643 Aναγνώσεις

Εμφωλευμένοι ΒρόχοιΕμφωλευμένοι Βρόχοι
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
7715 Aναγνώσεις

Τα 5 πιο πρόσφατα στην Βιβλιοθήκη


Νομοθεσία
2023-09-09 22:07:38

Ύλη
2021-09-12 17:35:02

Νομοθεσία
2021-09-11 16:29:57

Νομοθεσία
2021-01-21 17:41:21

Νομοθεσία
2021-01-21 17:40:10

Οι 5 πιο πρόσφατοι Σύνδεσμοι


https://school-education.ec.europa.eu/el
eTwinning
2024-03-31

https://www.etwinning.gr/
eTwinning
2024-03-31

https://saferinternet4kids.gr/?s=quiz
Ενημερωτικές_ιστοσελίδες
2023-05-01

http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs?koupon=433166504
Μαθήματα
2021-09-11

https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/odigos_arduino_paketo_ylikon_pliroforikis.pdf
Εκπαιδευτική_Ρομποτική
2021-08-30