Νικόλαος Παπάζογλου


Προτεινόμενες
Εργασίες
Θέματα_Πανελλήνιες
- ΑΕΠΠ Ημερήσιο 2015
- ΑΕΠΠ Ημερήσιο 2016
- ΑΕΠΠ Ημερήσιο 2017
- ΑΕΠΠ Ημερήσιο 2018
- ΑΕΠΠ Ημερήσιο Επαν. 2015
Χρήστες
Όνομα:
Κωδικός:

Ημερήσιο (Θέματα) - ΑΕΠΠ

1_Βιβλία -Ύλη μαθήματος (ΑΕΠΠ) 2019-20


2_ Α.Ε.Π.Π - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ανάπτυξη Εφαρμογών
σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.
Τάξη Γ΄ Ενιαίου Λυκείου

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ’ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” του Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον έχει σαν γενικό σκοπό οι μαθητές να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά σχετικά προβλήματα. 

Ολη η θεωρητική πλευρά του μαθήματος

καλύπτεται από αυτό το βιβλίο. Περιλαμβάνει 14 κεφάλαια, που μπορούν να χωριστούν σε δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος (κεφάλαια 1-5) αναφέρεται στις ενότητες Ανάλυση Προβλήματος και Σχεδίαση αλγορίθμου, όπου η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αλγοριθμικής προσέγγισης των προβλημάτων. Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην υλοποίηση προγραμμάτων τόσο σε περιβάλλον γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου όσο και σε αντικειμενοστραφές.   

 
Συγγραφείς:Βακάλη Α., Γιαννόπουλος Η.,Ιωαννίδης Ν.,Κοίλιας Χ. Μάλαμας Κ., Μανωλόπουλος Ι.,Πολίτης Π

2001 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2002 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2003 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2004 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2005 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2006 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2007 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2008 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2009 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2010 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2011 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2012 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2013 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2014 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2015 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2016 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2017 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου Λυκείου


2018 - Θέματα ΑΕΠΠ Ημερησίου ΛυκείουΆρθρα
Δημοσιεύτηκε στις:2021-09-30 19:14:45
Δημοσιεύτηκε στις:2019-09-19 13:35:36
Κατηγορία:Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ

Αναζήτηση θεμάτων πανελληνίων

Πατήστε εδώ για την αναζήτηση των θεμάτων

....

Δημοσιεύτηκε στις:2017-08-22 11:50:50
1η σελίδα σε σύνολο 1

1

Προτεινόμενες Εργασίες

Θέματα_Πανελλήνιες

Συντάκτης: nckpap
2016-01-05
Υλοποίηση: 0 φορές

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, όπου η μεταβλητή x έχει θετική ακέραια τιμή:

Αν x>1 τότε
    y ←  x
    Αρχή_επανάληψης
         y ←  y - 2
         Εμφάνισε y

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2016-01-05
Υλοποίηση: 0 φορές

Μία εταιρεία μεταφοράς δεμάτων διαθέτει δύο αποθήκες, Α και Β, στο αεροδρόμιο. Κατά την παραλαβή δεμάτων, κάθε δέμα τοποθετείται στην αποθήκη που έχει εκείνη τη στιγμή τον περισσότ&epsil....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2016-01-05
Υλοποίηση: 0 φορές

Ένας διαγωνισμός τραγουδιού διεξάγεται σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη φάση γίνεται ακρόαση των 45 τραγουδιών που διαγωνίζονται και κάθε μέλος της επταμελούς κριτικής επιτροπής βαθ....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2016-01-05
Υλοποίηση: 0 φορές

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Ίντερνετ) σε 150.000 μαθητές και διατηρεί τα στοιχεία τους, καθώς και στατιστικά στοιχεία, σχετικά με την πρόσβασή τους &sig....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2017-05-28
Υλοποίηση: 0 φορές

Μία εταιρεία πληροφορικής προσφέρει υπολογιστές σε τιμές οι οποίες
μειώνονται ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ&nbs....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2017-05-28
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2017-05-28
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2017-05-29
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2018-08-22
Υλοποίηση: 0 φορές

Β1. Δίνεται το παρακάτω απόσπασμα αλγορίθμου:

i ← … (1)

Όσο i≤ … (2) επανάλαβε

Αν i … (3) <> … (4) τότε

Γράψε i

Τέλος_αν

i ← i+ … (5)

Τέ&la....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2018-08-22
Υλοποίηση: 0 φορές

Στο πλαίσιο ενός τοπικού σχολικού πρωταθλήματος βόλεϊ συμμετέχουν 5 σχολεία, αριθμημένα από το 1 έως το 5. Κάθε σχολείο παίζει μία φορά με όλα τα υπόλοιπα. Άρα θα πραγματοποιηθούν συ&n....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2018-08-22
Υλοποίηση: 0 φορές

Σε ένα σεμινάριο διάρκειας 6 μηνών, τηρούνται απουσίες ανά μήνα για κάθε συμμετέχοντα. Στο σεμινάριο συμμετέχουν 50 επιμορφούμενοι και ο καθένας έχει ένα μοναδικό αλφαριθμητικό κωδι&k....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2018-08-22
Υλοποίηση: 0 φορές

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθα&sigm....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2018-08-21
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2018-08-22
Υλοποίηση: 0 φορές

Ένα λιμάνι διαθέτει αποθηκευτικό χώρο χωρητικότητας 170 εμπορευματοκιβωτίων (containers). Σε καθημερινή βάση, στο τέλος της ημέρας, καταχωρίζεται ο αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων που έχο....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2018-08-22
Υλοποίηση: 0 φορές

O φορέας διαχείρισης μιας περιοχής οικολογικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να εκτιμήσει την ποιότητα των υδάτων των ποταμών της περιοχής, πραγματοποιεί μία δειγματοληψία τον &mu....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2018-08-22
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2016-01-06
Υλοποίηση: 0 φορές

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου ΤΑ_1:


Αν x>10 τότε
   Αν x < 30 τότε
      Κ ← 3*x
   Αλλιώς
      Κ ← 5*x
   Τέλος_αν
   Κ ← K / 2
Αλλιώς
   Κ ← x
   Αν x < 5 τοτ....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2016-01-06
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2016-01-06
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2016-01-06
Υλοποίηση: 0 φορές

Σελίδες

ΑναζήτησηE - Βιβλιοθήκη

2017-09-07 14:54:43

2017-10-03 21:01:10
Τα 5 πιο δημοφιλή Άρθρα


Μετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλληΜετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλλη
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
31861 Aναγνώσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
10509 Aναγνώσεις

Αλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκωνΑλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκων
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
9535 Aναγνώσεις

ΠΙΝΑΚΕΣΠΙΝΑΚΕΣ
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
8643 Aναγνώσεις

Εμφωλευμένοι ΒρόχοιΕμφωλευμένοι Βρόχοι
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
7716 Aναγνώσεις

Τα 5 πιο πρόσφατα στην Βιβλιοθήκη


Νομοθεσία
2023-09-09 22:07:38

Ύλη
2021-09-12 17:35:02

Νομοθεσία
2021-09-11 16:29:57

Νομοθεσία
2021-01-21 17:41:21

Νομοθεσία
2021-01-21 17:40:10

Οι 5 πιο πρόσφατοι Σύνδεσμοι


https://school-education.ec.europa.eu/el
eTwinning
2024-03-31

https://www.etwinning.gr/
eTwinning
2024-03-31

https://saferinternet4kids.gr/?s=quiz
Ενημερωτικές_ιστοσελίδες
2023-05-01

http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs?koupon=433166504
Μαθήματα
2021-09-11

https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/odigos_arduino_paketo_ylikon_pliroforikis.pdf
Εκπαιδευτική_Ρομποτική
2021-08-30