Νικόλαος Παπάζογλου

Ερωτήσεις
Γνώσεων

Προτεινόμενες
Εργασίες
ΑΕΠΠ_κεφ_10
ΑΕΠΠ_κεφ_2-7-8
ΑΕΠΠ_κεφ_3-9
ΑΕΠΠ_κεφ_6
Θέματα_Πανελλήνιες
- ΑΕΠΠ Εσπερινό 2015
- ΑΕΠΠ Εσπερινό 2016
- ΑΕΠΠ Εσπερινό 2017
- ΑΕΠΠ Εσπερινό 2018
Χρήστες
Όνομα:
Κωδικός:

Εσπερινό (Θέματα - Ασκήσεις) - ΑΕΠΠ

1_ Α.Ε.Π.Π - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ανάπτυξη Εφαρμογών
σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.
Τάξη Γ΄ Ενιαίου Λυκείου

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ’ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” του Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον έχει σαν γενικό σκοπό οι μαθητές να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά σχετικά προβλήματα. 

Ολη η θεωρητική πλευρά του μαθήματος

καλύπτεται από αυτό το βιβλίο. Περιλαμβάνει 14 κεφάλαια, που μπορούν να χωριστούν σε δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος (κεφάλαια 1-5) αναφέρεται στις ενότητες Ανάλυση Προβλήματος και Σχεδίαση αλγορίθμου, όπου η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αλγοριθμικής προσέγγισης των προβλημάτων. Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην υλοποίηση προγραμμάτων τόσο σε περιβάλλον γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου όσο και σε αντικειμενοστραφές.   

 
Συγγραφείς:Βακάλη Α., Γιαννόπουλος Η.,Ιωαννίδης Ν.,Κοίλιας Χ. Μάλαμας Κ., Μανωλόπουλος Ι.,Πολίτης Π

2001 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2002 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2003 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2004 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2005 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2006 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2007 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2008 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2009 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2010 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2011 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2012 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2013 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2014 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2015 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2016 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2017 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού Λυκείου


2018 - Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινού ΛυκείουΆρθρα
Δημοσιεύτηκε στις:2019-09-19 13:35:36
Κατηγορία:Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ

Αναζήτηση θεμάτων πανελληνίων

Πατήστε εδώ για την αναζήτηση των θεμάτων

....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-08-22 11:50:50
Κατηγορία:Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ

Ταξινόμηση με επιλογή

Αλγόριθμος Ταξινόμηση_με_επιλογή

Δεδομένα // A, N //


Για i από 1 μέχρι Ν

j ← i
min ← A[j]
Για k από i + 1 μέχρι Ν

Αν A[k] < min τότε

j ← k
min ← A[j]

i. Γεμίζει τον πίνακα Α κατά γραμμή.
ii. Γεμίζει τον πίνακα Α κατά στήλη.
iii. Να τυπώνει τα στοιχεία το....

Δημοσιεύτηκε στις:2016-03-28 00:45:20
Κατηγορία:Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ

Μονοδιάστατος πίνακας - Άσκηση 1

Μονοδιάστατος πίνακας


Έστω μονοδιάστατος πίνακας ακέραιων Α, 100 θέσεων. Να γραφτεί πρόγραμμα που να υπολογίζει τα παρακάτω:

i. Γέμισμα πίνακα με ακέραιους αριθμού&....

Δημοσιεύτηκε στις:2016-03-28 00:29:45
Κατηγορία:Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ

Διπλή ταξινόμηση σε παράλληλους πίνακες

Χρησιμοποιώντας το προηγούμενο παράδειγμα να εκτυπωθεί μια κατάσταση μαθητών ταξινομημένη ως προς το Μέσο Όρο τους κατά φθίνουσα τάξη και σε περίπτωση ισοβαθμίας η ταξινόμηση ν&alpha....

Δημοσιεύτηκε στις:2016-03-28 00:21:27
Κατηγορία:Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ

Tαξινόμηση σε παράλληλους πίνακες

Όταν ταξινομούμε παράλληλους πίνακες, κάνουμε τον έλεγχο ως προς τον πίνακα που ζητείται η ταξινόμηση, αλλά στην αντιμετάθεση των στοιχείων αντιμεταθέτουμε τις αντίστοιχες &theta....

Δημοσιεύτηκε στις:2016-03-28 00:14:03
Κατηγορία:Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ

Παράλληλοι πίνακες

Όταν έχουμε εγγραφές με πεδία διαφορετικού τύπου οι οποίες καταχωρούνται σε πίνακες τότε κάθε πεδίο είναι ένας διαφορετικός πίνακας, λόγω διαφορετικού τύπου.

Οι πίνακες α&upsil....

Δημοσιεύτηκε στις:2016-03-28 00:11:03
Κατηγορία:Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ

Έλεγχος δεδομένων(εγκυρότητας)

Να δώσετε από το πληκτρολόγιο το μέσο προφορικό βαθμό και το γραπτό βαθμό ενός μαθητή.

Να υπολογισθεί και να τυπωθεί ο μέσος όρος του μαθητή. Να γίνεται έλεγχος για τους βαθμού&si....

Δημοσιεύτηκε στις:2016-03-27 21:55:59
1η σελίδα σε σύνολο 5

1 2 3 4 5


Κεφάλαιο 1

Ανάλυση προβλήματος


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 2

Βασικές Έννοιες

Αλγορίθμων


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 3

Δομές Δεδομένων 

και Αλγόριθμοι


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 4

Τεχνικές 

Σχεδίασης Αλγορίθμων


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 5

Ανάλυση 

Αλγορίθμων


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 6

Εισαγωγή στον 

Προγραμματισμό


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 7

Βασικά στοιχεία 

προγραμματισμού


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 8

Επιλογή 

και επανάληψη


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 9

Πίνακες


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 10

Υποπρογράμματα


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 11

Σύγχρονα 

προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 12

Σχεδίαση 

διεπαφής χρήστη


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 13

Εκσφαλμάτωση 

προγράμματος


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

Κεφάλαιο 14

Αξιολόγηση 

Τεκμηρίωση


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


http://ebooks.edu.gr/
2016-01-09
15 καρτέλες

Προτεινόμενες Εργασίες

ΑΕΠΠ_κεφ_10

Ε2008-Θ4

Στο άθλημα των 110 μέτρων μετ’ εμποδίων, στους δύο ημιτελικούς αγώνες συμμετέχουν δέκα έξι (16) αθλητές

(8 σε κάθε ημιτελικό). Σύμφωνα με τον κανονισμό στον τελικό <....

Δείτε την άσκηση...


2013-04-29
Υλοποίηση: 0 φορές
2013-04-29
Υλοποίηση: 0 φορές
2013-04-29
Υλοποίηση: 0 φορές
2013-04-29
Υλοποίηση: 0 φορές

Επαναληπτικές 2011 ΘΕΜΑ Δ

Ένας όμιλος αποτελείται από 20 εταιρίες. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. 

Δ2. να διαβάζει τα ονόματα των εταιριών του ομί&la....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2013-04-29
Υλοποίηση: 0 φορές
2013-04-29
Υλοποίηση: 0 φορές

Ε2007-Θ4

Μια σύγχρονη πτηνοτροφική μονάδα παρακολουθεί την ημερήσια παραγωγή αυγών και καταγράφει τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο.

Να αναπτύξετε Πρόγραμμα τ&omi....

Δείτε την άσκηση...


2013-04-29
Υλοποίηση: 0 φορές

Ε2005-Θ2

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα το οποίο διαβάζει τις θερμοκρασίες διαφόρων ημερών του μήνα, έστω 30, και υπολογίζει τη μέση θερμοκρασία του μήνα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμ&omicro....

Δείτε την άσκηση...


2013-04-29
Υλοποίηση: 0 φορές

ΘΕΜΑ 2012 Δ

Μια εταιρεία ασχολείται με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων,με τα οποία οι πελάτες της έχουν τη δυνατότητα αφενός να παράγουν

ηλεκτρική ε&nu....

Δείτε την άσκηση...


2013-04-29
Υλοποίηση: 0 φορές

ΑΕΠΠ_κεφ_2-7-8

Να γράψετε αλγόριθμο στον οποίο θα διαβάσετε τις ημέρες που δουλεύει ένας εργάτης το μήνα και το ημερομίσθιό του (αμοιβή την ημέρα). Αν οι κρατήσεις του είναι το 20% των....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-07-18
Υλοποίηση: 8 φορές

Δίνονται για Ν άτομα: Κωδικός φύλου (Γ: γυναίκα Α: άνδρας), βάρος και ηλικία.

Να βρεθούν:

α) Ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών με βάρος μεγαλύτερο των 60 κιλών

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 3 φορές

Μια τράπεζα δίνει την επιλογή στους πελάτες της να συναλλάσσονται μέσω internet. Οι δυνατότητες συναλλαγής είναι οι παρακάτω:

1. Ανάληψη

2. Κατάθεση

3. Πλη&rho....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 10 φορές

Να γίνει Πρόγραμμα σε ψευδογλώσσα στο οποίο να  διαβαστούν τρεις ακέραιοι αριθμοί και να βρεθεί,εμφανισθεί ο μικρότερος.

....

Δείτε την άσκηση...


2011-07-18
Υλοποίηση: 7 φορές

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει τους αριθμούς από το 100 ως το 999, των οποίων το άθροισμα των ψηφίων τους είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 20.

....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 1 φορές

Μια δημοτική εταιρεία ύδρευσης χρεώνει την κατανάλωση νερού ανάλογα με τα κυβικά μέτρα (m3), ως εξής :

 1. Για κατανάλωση από 0 έως και 60 m3, 0,34 € ανά m3.
 2. Για κατανάλωση....

  Δείτε την άσκηση...


2011-07-18
Υλοποίηση: 2 φορές

Σε ένα αγώνα ρίψης ακοντίου , διεξάγεται ο προκριματικός γύρος με τη συμμετοχή 14 αθλητών . Στην τελική φάση προκρίνονται όσοι αθλητές επιτύχουν επίδοση άνω των 80 μέτρων. Να γραφεί αλ&....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 1 φορές

Μια Τράπεζα χρεώνει τις αναλήψεις μετρητών που κάνουν οι πελάτες από τα υποκαταστήματά της ως εξής :

Οι πρώτες 18 αναλήψεις μετρητών το εξάμηνο είναι δωρεάν,

&....

Δείτε την άσκηση...


2011-08-01
Υλοποίηση: 1 φορές

Να γίνει Αλγόριθμος στον οποίο να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθμός, να ελεγχθεί αν είναι διψήφιος ή όχι και αν ναι, να γίνει αντιστροφή των ψηφίων του. Δηλαδή, το 83 να γίνει 38.

Δείτε την άσκηση...


2011-07-25
Υλοποίηση: 2 φορές

Να γίνει αλγόριθμος στον οποίο να διαβαστούν δύο ακέραιοι αριθμοί και να υπολογισθεί,εμφανισθεί η απόλυτη τιμή της διαφοράς τους.

....

Δείτε την άσκηση...


2011-07-19
Υλοποίηση: 1 φορές

Μια εταιρεία χορηγεί επίδομα σπουδών στους υπαλλήλους της με βάση τις γραμματικές τους γνώσεις και σαν ποσοστό του βασικού τους μισθού ως εξής :

5% γ&io....

Δείτε την άσκηση...


2011-07-18
Υλοποίηση: 2 φορές

Να γράψεις ένα Πρόγραμμα σε ψευδογλώσσα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν πραγματικό αριθμό. Ο αλγόριθμος θα εξετάζει αν ο αριθμός αυτός αποτελεί αποδεκτ....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-07-19
Υλοποίηση: 3 φορές

 Να γίνει Πρόγραμμα στο οποίο να διαβαστεί ένα έτος σαν ακέραιος αριθμός και να βρεθεί αν είναι δίσεκτο ή όχι, έχοντας υπόψη τα εξής :

 1. Αν δεν διαιρείται με το 4 δεν ....

  Δείτε την άσκηση...


2011-07-25
Υλοποίηση: 1 φορές

Να γίνει αλγόριθμος στον οποίο να διαβαστούν δύο ακέραιοι αριθμοί a και b, όπου a > b, και να βρεθεί αν ο b είναι διαιρέτης του a.

....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-07-19
Υλοποίηση: 2 φορές

Σύμφωνα με το Διατραπεζικό Σύστημα Συναλλαγών (ΔΙΑ.Σ.), μπορούν να γίνουν αναλήψεις από ένα μηχάνημα ΑΤΜ  μιας Τράπεζας αλλά με την κάρτα μιας άλλης Τράπεζας. Οι αναλήψεις αυτές χρεώνον&....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-07-25
Υλοποίηση: 1 φορές

Ένας ραδιοφωνικός σταθμός χρεώνει τις διαφημίσεις των πελατών του

με 200 € ανά δευτερόλεπτο αν η διαφήμιση έχει διάρκεια έως και 20 δευτερόλεπτα,

με 160 € ανά &d....

Δείτε την άσκηση...


2011-08-01
Υλοποίηση: 1 φορές

Να γράψεις έναν αλγόριθμο που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν πραγματικό αριθμό. Ο αλγόριθμος θα εξετάζει αν ο αριθμός αυτός είναι διψήφιος ή όχι και ανάλογα να εμφ&alph....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-07-19
Υλοποίηση: 2 φορές

Να αναπτυχθεί ο αλγόριθμος που εκτελείται στα διόδια.

Για κάθε αυτοκίνητο που περνά να διαβάζεται ο τύπος του (Φ για φορτηγό, Α για αυτοκίνητο και Μ για μοτοσικλέτα) και να &....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 1 φορές

Να γίνει Αλγόριθμος στον οποίο να διαβαστεί το ετήσιο εισόδημα ενός εργαζομένου και να υπολογισθεί,εκτυπωθεί ο φόρος που του αναλογεί σύμφωνα με τον παρακάτ&om....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-07-18
Υλοποίηση: 1 φορές
2011-08-01
Υλοποίηση: 1 φορές
 1. Να γραφεί πρόγραμμα στο οποίο θα εμφανίζεται ένα μενού με τις επιλογές:
  1.    Εμβαδό τριγώνου
  2.    Εμβαδό παραλληλογράμμου
  3.    Εμβαδό κύκλου
....

Δείτε την άσκηση...


2011-08-01
Υλοποίηση: 1 φορές
2011-08-01
Υλοποίηση: 1 φορές

Το επίδομα παιδιών ενός δημοσίου υπαλλήλου υπολογίζεται βάσει του αριθμού των παιδιών του, ως εξής :

 1.  
  1. Για τα δύο πρώτα παιδιά είναι 18 € για το κάθε παιδί.
  2. Δείτε την άσκηση...


2011-08-01
Υλοποίηση: 2 φορές

Μια εταιρία δίνει επίδομα στους υπαλλήλους της με βάση τις γραμματικές τους γνώσεις ως εξής:

2011-07-25
Υλοποίηση: 1 φορές

Να γράψεις έναν αλγόριθμο που θα διαβάζει την ηλικία ενός ατόμου

και αν η ηλικία είναι κάτω των τριών ετών να εμφανίζει το μήνυμα «ΒΡΕΦΟΣ»,

αν η ηλικία είναι από τριών ετών μέχρι 12 ....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-07-18
Υλοποίηση: 1 φορές

Να διαβαστούν 30 αριθμοί και να βρεθεί πόσοι από αυτούς είναι θετικοί, πόσοι

αρνητικοί και πόσοι ίσοι με μηδέν.

....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 1 φορές

Ένα ιδιωτικό ΚΕΚ αναλαμβάνει να κάνει σεμινάρια, τα οποία επιδοτούνται με 3.000 € για 10 επιμορφούμενους. Αν οι επιμορφούμενοι είναι περισσότεροι και μέχρι 15, τότε το ΚΕΚ επιδοτ&e....

Δείτε την άσκηση...


2011-08-01
Υλοποίηση: 1 φορές

Μια εταιρία φορολογείται με συντελεστή 30% επί των κερδών της. Αν διαβάσουμε τα κέρδη της, να υπολογισθεί σε Πρόγραμμα, ο φόρος που θα πληρώσει και το ποσό πο&u....

Δείτε την άσκηση...


2011-07-18
Υλοποίηση: 3 φορές

Οι καταθέσεις σας στην τράπεζα είναι 6500€ και το επιτόκιο της κατάθεσης είναι 5.4%. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει σε πόσα έτη το κεφάλαιο θα ξεπεράσει τα 11.000€

....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 1 φορές

Να γράψεις ένα Πρόγραμμα σε ψευδογλώσσα  που θα διαβάζει τα κιλά ενός ενήλικα και

θα τυπώνει το μήνυμα ‘ΕΛΑΦΡΥΣ’ αν τα κιλά είναι λιγότερα από 75,

 ‘ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ&rsqu....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-07-18
Υλοποίηση: 3 φορές

 Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα εκτελεί κάποια από τις βασικές πράξεις πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση ανάμεσα σε δύο ακεραίους και θα εμφανίζει τ&omicron....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 0 φορές

Να διαβαστούν οι βαθμοί και τα ονόματα 20 μαθητών και να βρεθεί ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαθμός, ποιος μαθητής τον έχει και ποια θέση στην αρίθμηση έχει ο μαθητής.

....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 1 φορές

Ένας μαθητής εξετάστηκε σε 13 μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις.

            Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος :

 

            α)  να διαβάζει τη βα....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 1 φορές

Σε μια εταιρεία ο ιδιοκτήτης αποφάσισε με τον πρώτο μισθό που θα πάρουν οι υπάλληλοι της εταιρείας,να τους δώσει αύξηση βάση των ετών που εργάζονται στην εταιρεία όπως φ&alpha....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 0 φορές

Να γράψεις έναν αλγόριθμο που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν ακέραιο αριθμό και ανάλογα αν ο αριθμός είναι από 1 έως 12 να εμφανίζει τον μήνα που αντιστοιχεί στον αρι....

Δείτε την άσκηση...


2011-07-18
Υλοποίηση: 2 φορές

Σε μια τάξη υπάρχουν 20 μαθητές που έχουν βαθμολογηθεί σε 10 μαθήματα. Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει το βαθμό κάθε μαθητή, να υπολογίζει το μέσο όρο κάθε μαθητή και να βρίσκ&epsi....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 0 φορές

Δίνεται τμήμα αλγορίθμου:

 

          Χ <- 13

          ΄Οσο Χ<=20 επανάλαβε

                           εμφάνισε Χ

           &nbs....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 0 φορές

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

            …

            Διάβασε α,β

            Αν α < β τότε

                        Εμφάνισ&epsil....

Δείτε την άσκηση...


2011-08-01
Υλοποίηση: 1 φορές

Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει αριθμούς αγνώστου πλήθους και θα εκτυπώνει το μέσο όρο των θετικών. Η επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται όταν δοθεί ο αριθμ....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 1 φορές

Να διαβαστούν οι βαθμοί και το φύλο (1=αγόρι, 2=κορίτσι) από 20 μαθητές και να βρεθεί πόσα είναι τα αγόρια, πόσα είναι τα κορίτσια, ποιος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των αγοριών, ποιος &epsilo....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 1 φορές

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος δέχεται ένα άγνωστο πλήθος ακέραιων περιττών αριθμών, να εμφανίζει το μέσο όρο των περιττών αριθμών που δόθηκαν με την εξής μορφή : π.χ. «Ο Μ.Ο. των 15 αριθμών &e....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 0 φορές

Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει άγνωστο πλήθος αριθμών και θα εντοπίζει και εκτυπώνει το ποσοστό αυτών που είναι πολλαπλάσια του 5. Ο αλγόριθμος θα τερματίζ&ep....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 0 φορές

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει δυο αριθμούς και αφού ελέγξει αν είναι ομόσημοι ή ετερόσημοι θα εκτυπώνει στην οθόνη το αντίστοιχο μήνυμα. Στην περίπτωση &pi....

Δείτε την άσκηση...


2011-08-01
Υλοποίηση: 0 φορές

Να γράψεις έναν αλγόριθμο που διαβάζει τις δύο πλευρές ενός ορθογωνίου και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το εμβαδόν του μόνο

αν και οι δύο πλευρές του &epsilo....

Δείτε την άσκηση...


2011-07-18
Υλοποίηση: 1 φορές

Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει το πολύ 10 αριθμούς και να υπολογίζει :

Α) το άθροισμα τους

Β) το πλήθος τους

Γ) το μέσο όρο τους

Σ&ta....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 0 φορές

19.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:                                                                                

 

         Κ<....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 0 φορές

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου
Χ <- 1
Όσο Χ < 5 επανέλαβε
    Α <- Χ + 2

    Β <- 3 * Α - 4
    C <- Β - Α + 4
    Αν Α > Β τότε
      ....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 0 φορές

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

 

          χ<-1

          ψ  <- 0

          ένδειξη<-Αληθής

          Αρχή_Επανάληψης

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 0 φορές

Τι θα εµφανίσει ο παρακάτω αλγόριθµος :

 

            Αλγόριθµος E

            Για x από 2 µέχρι 20 µε_βήµα 3

                        Αν x<>8 ή x<>17 τό&tau....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 0 φορές

Μια δημόσια υπηρεσία διενεργεί διαγωνισμό πρόσληψης και θέλει να εξάγει στατιστικά στοιχεία. Να γραφεί αλγόριθμος ή πρόγραμμα σε Γλώσσα το οποίο :

α) διαβάζει το ο....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 0 φορές

Να γραφεί πρόγραμμα στο οποίο θα δίνονται 2 ακέραιοι αριθμοί και θα εμφανίζεται το μενού:

 1. Πρόσθεση
 2. Αφαίρεση
 3. Πολλαπλασιασμός
 4. Διαίρεσ&e....

  Δείτε την άσκηση...


2011-07-25
Υλοποίηση: 1 φορές

Να γραφεί αλγόριθμος που δέχεται ένα πλήθος αριθμών και να εξετάζει αν είναι πρώτοι αριθμοί ή όχι. Ο αλγόριθμος να σταματά όταν δοθεί ο αριθμός 0.

(Πρώτοι ονομάζονται οι αρ&....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 1 φορές

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει μια σειρά χαρακτήρων και να μετρά τον αριθμό τους , μέχρι να συναντήσει τον χαρακτήρα “.” (τελεία ).

....

Δείτε την άσκηση...


2011-09-20
Υλοποίηση: 0 φορές

Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας κάνει την εξής προσφορά στους πελάτες της :

πάγια χρέωση 20 € (μαζί με τον ΦΠΑ) τον μήνα για μέγιστο χρόνο ομιλίας 70 λεπτά της ώρας.

Αν &omic....

Δείτε την άσκηση...


2011-08-01
Υλοποίηση: 1 φορές

Αν κάποιος φορολογούμενος υποβάλλει τη δήλωσή του ηλεκτρονικά μέσω του Internet, θα έχει έκπτωση 2,5% στον φόρο που του αναλογεί, αλλά το ποσό της έκπτωσης δεν θα μπορεί να είναι μ&epsi....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-07-25
Υλοποίηση: 1 φορές

ΑΕΠΠ_κεφ_3-9

Να γίνει αλγόριθμος που με δεδομένο έναν πίνακα Α 500×100, θα διαβάζει 5 αριθμούς και θα βρίσκει το άθροισμα των γραμμών του πίνακα για τους αριθμούς που διαβάστηκαν. Για παράδειγμα α&n....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-12-30
Υλοποίηση: 0 φορές

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να κατασκευάζει δύο μονοδιάστατους πίνακες με όνομα Α και Β αντίστοιχα ως εξής. Ο πρώτος να περιέχει τους περιττούς αριθμούς από το 1 ως ....

Δείτε την άσκηση...


2011-12-30
Υλοποίηση: 0 φορές

Η άσκηση αυτή βασίζεται στην αντίστοιχη άσκηση ΔΤ2 σελ.33 του τετραδίου του μαθητή. Ο παρακάτω αλγόριθμος βελτιώνει τον ήδη υπάρχοντα της φυσσαλίδας, αφού ελέγχει αν έχουν γίνε&....

Δείτε την άσκηση...


2011-12-30
Υλοποίηση: 0 φορές

Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος :

 

α) να διαβάζει τις επωνυμίες, τα ετήσια έσοδα και τα ετήσια έξοδα 100 επιχειρήσεων και αποθηκεύει σε τρεις μονοδιάστατους πίνακ&epsil....

Δείτε την άσκηση...


2011-12-30
Υλοποίηση: 0 φορές

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

α. θα διαβάζει τον αριθμό ν των μαθητών της Α’ Λυκείου ενός σχολείου. Πρέπει να είναι θετικός αριθμός.

β. θα διαβάζει για κάθε μαθητή το όνομά[ν] το&....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-12-30
Υλοποίηση: 0 φορές

Σε μια τάξη υπάρχουν 90 μαθητές που έχουν βαθμολογηθεί σε 14 μαθήματα. Να γραφεί πρόγραμμα ή αλγόριθμος που :

α) να αποθηκεύει τα ονόματα των μαθητών σε μονοδιάστατο πίνακα Ο

β) να απο&the....

Δείτε την άσκηση...


2011-12-30
Υλοποίηση: 0 φορές

Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής συμμετείχαν 200 υποψήφιοι. Να γραφεί αλγόριθμος που :

 

α) να αποθηκεύει τα αποτελέσματα σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Β και τα ονόμα&t....

Δείτε την άσκηση...


2011-12-30
Υλοποίηση: 0 φορές

Να διαβασθούν 20 αριθμοί και να βρεθεί ο μεγαλύτερος καθώς και σε ποια θέση βρίσκεται. Μετά να γίνει ανταλλαγή του με τον αριθμό που βρίσκεται στην πρώτη θέση.

....

Δείτε την άσκηση...


2011-11-11
Υλοποίηση: 1 φορές

Έστω ότι έχουμε δύο πίνακες Α και Β ίδιων διαστάσεων 60 θέσεων που στον μεν πίνακα Α αποθηκεύουμε τα ονόματα των οφειλετών μας, στο δε πίνακα Β το ποσό που μας οφείλουν κατ αντι&....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2011-11-11
Υλοποίηση: 1 φορές

Να γράψεις έναν αλγόριθμο που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο ακέραιους αριθμούς και θα τους εισάγει σε ένα πίνακα 20 θέσεων κατόπιν ο αλγόριθμος θα πρέπει να βρίσκει και ....

Δείτε την άσκηση...


2011-11-11
Υλοποίηση: 1 φορές

Έστω ότι μια εταιρεία απασχολεί 100 εργαζόμενους, Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τους μηνιαίους μισθούς τους και θα τους καταχωρεί σε έναν πίνακα Α. Ο αλγόριθμο&sig....

Δείτε την άσκηση...


2011-11-11
Υλοποίηση: 1 φορές

Να καταχωρηθούν 50 ακέραιοι αριθμοί σ’ έναν πίνακα Α[50] και να βρεθεί πόσοι απ αυτούς είναι άρτιοι και πόσοι είναι περιττοί.

....

Δείτε την άσκηση...


2011-11-11
Υλοποίηση: 1 φορές

Να γράψεις έναν αλγόριθμο που θα εισαγάγει τα περιεχόμενα ενός πίνακα Α 10 θέσεων με χαρακτήρες σε έναν ίδιο πίνακα Β με αντίστροφη σειρά

....

Δείτε την άσκηση...


2011-11-11
Υλοποίηση: 1 φορές

Να διαβασθούν 30 αριθμοί, να βρεθεί ο μέσος όρος τους καθώς και πόσοι απ αυτούς είναι μεγαλύτεροι από τον μέσο όρο όλων των αριθμών.

....

Δείτε την άσκηση...


2011-11-11
Υλοποίηση: 1 φορές

Η γραμματεία του Λυκείου  καταχωρεί τα ονόματα των 100 μαθητών της Α΄ Λυκείου και τους 10 βαθμούς του κάθε μαθητή στα μαθήματα που βαθμολογήθηκε. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που:

&al....

Δείτε την άσκηση...


2011-12-30
Υλοποίηση: 0 φορές

Η στατιστική υπηρεσία της ευρωπαϊκής ένωσης για μια μελέτη σχετικά με τον πληθυσμό στα ευρωπαϊκά κράτη διατηρεί πίνακα ΧΩΡΑ[25] με τα ονόματα των κρατών – μελών και παράλληλους πίνακες ....

Δείτε την άσκηση...


2011-12-30
Υλοποίηση: 0 φορές

Μια ομάδα μπάσκετ έχει 12 παίκτες και συμμετέχει σε 18 αγώνες της αγωνιστικής περιόδου. Να γραφεί αλγόριθμος που :

 

α) να αποθηκεύει το όνομα κάθε παίκτη σε έναν μονοδιάστατο πίνα&kappa....

Δείτε την άσκηση...


2011-12-30
Υλοποίηση: 0 φορές

Σε μια εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη της νέας Δημοτικής αρχής σε έναν δήμο υπάρχουν 25 εκλογικά τμήματα και συνολικά 5000 εγγεγραμμένοι στους δημοτικούς καταλόγους και ψη&p....

Δείτε την άσκηση...


2011-12-30
Υλοποίηση: 0 φορές

ΑΕΠΠ_κεφ_6

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα κατά βήματα:


Βήμα 1: Αν Α > 0 τότε πήγαινε στο Βήμα 5

Βήμα 2: Αν Α = 0 τότε πήγαινε στο Βήμα 7

Βήμα 3: Τύπωσε “Αρνητικός’’

Βήμα 4: Πή&gamm....

Δείτε την άσκηση...


2013-04-29
Υλοποίηση: 0 φορές

Θέματα_Πανελλήνιες

Μία εταιρεία μεταφοράς δεμάτων διαθέτει δύο αποθήκες, Α και Β, στο αεροδρόμιο.

Κατά την παραλαβή δεμάτων, κάθε δέμα τοποθετείται στην αποθήκη που έχει εκείνη τη στιγμή τον περισσό&ta....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2016-01-06
Υλοποίηση: 0 φορές

Ένας διαγωνισμός τραγουδιού διεξάγεται σε δύο φάσεις, ως εξής:

Στην πρώτη φάση γίνεται ακρόαση των 45 τραγουδιών που διαγωνίζονται και κάθε μέλος της επταμελούς κριτικής επιτρ&om....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2018-08-23
Υλοποίηση: 0 φορές
Συντάκτης: nckpap
2018-08-23
Υλοποίηση: 0 φορές

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο γιορτάζει τα 150 χρόνια από τη θεμελίωσή του, θέλει να αναπτύξει μία εφαρμογή για την προβολή των εκθεμάτων του.

Να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα &sigm....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2018-08-23
Υλοποίηση: 0 φορές

Στο πλαίσιο ενός τοπικού σχολικού πρωταθλήματος βόλεϊ συμμετέχουν 5 σχολεία, αριθμημένα από το 1 έως το 5. Κάθε σχολείο παίζει μία φορά με όλα τα υπόλοιπα. Άρα θα πραγματοποιηθούν συ&n....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2018-08-23
Υλοποίηση: 0 φορές

Σε ένα σεμινάριο διάρκειας 2 μηνών, τηρούνται απουσίες ανά μήνα για κάθε συμμετέχοντα. Στο σεμινάριο συμμετέχουν 50 επιμορφούμενοι και ο καθένας έχει ένα μοναδικό αλφαριθμητικό κωδι&k....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2018-08-23
Υλοποίηση: 0 φορές

Ένα λιμάνι διαθέτει αποθηκευτικό χώρο χωρητικότητας 170 εμπορευματοκιβωτίων (containers). Σε καθημερινή βάση, στο τέλος της ημέρας,καταχωρίζεται ο αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων που έχο&....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2018-08-22
Υλοποίηση: 0 φορές

O φορέας διαχείρισης μιας περιοχής οικολογικού ενδιαφέροντος προκειμένου να εκτιμήσει την ποιότητα των υδάτων των ποταμών της περιοχής πραγματοποιεί δύο δειγματοληψίες σ&e....

Δείτε την άσκηση...


Συντάκτης: nckpap
2018-08-22
Υλοποίηση: 0 φορές

Σελίδες

ΑναζήτησηE - Βιβλιοθήκη

2017-09-07 14:53:09

2016-09-16 14:12:19

2015-12-03 19:35:47

2015-12-03 19:37:38

2015-12-22 21:03:17
Σταυρόλεξο

6. ΑΕΠΠ κεφ. 2


2016-03-21 13:14:46

2013-07-12 17:08:29
Τα 5 πιο δημοφιλή Άρθρα


Μετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλληΜετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλλη
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
32128 Aναγνώσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
10710 Aναγνώσεις

Αλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκωνΑλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκων
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
9632 Aναγνώσεις

ΠΙΝΑΚΕΣΠΙΝΑΚΕΣ
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
8784 Aναγνώσεις

Εμφωλευμένοι ΒρόχοιΕμφωλευμένοι Βρόχοι
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
7831 Aναγνώσεις

Τα 5 πιο πρόσφατα στην Βιβλιοθήκη


Νομοθεσία
2023-09-09 22:07:38

Ύλη
2021-09-12 17:35:02

Νομοθεσία
2021-09-11 16:29:57

Νομοθεσία
2021-01-21 17:41:21

Νομοθεσία
2021-01-21 17:40:10

Οι 5 πιο πρόσφατοι Σύνδεσμοι


https://school-education.ec.europa.eu/el
eTwinning
2024-03-31

https://www.etwinning.gr/
eTwinning
2024-03-31

https://saferinternet4kids.gr/?s=quiz
Ενημερωτικές_ιστοσελίδες
2023-05-01

http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs?koupon=433166504
Μαθήματα
2021-09-11

https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/odigos_arduino_paketo_ylikon_pliroforikis.pdf
Εκπαιδευτική_Ρομποτική
2021-08-30